ועדת אתיקה

באפריל 2001 פרסמה המועצה לניסויים בבע"ח בקובץ התקנות את כללי צער בעלי חיים: כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשס"א 2001.
הכללים עוסקים במתן היתר למוסד, מתן היתר לניסוי, תנאי החזקה החיות, דרכי עריכת ניסויים, ניסוי נוסף בבעל חיים שכבר נעשה בו ניסוי, הכשרה בתחום מזעור הסבל באמצעות קורס, ודרכי הכשרה נוספות.

כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א - 2001​