אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

 

​אגף הפרחים הנו אחד מאגפי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

באגף 12 עובדים והוא  מחולק לשני תחומים (ענפים) תחום פרחים ותחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים.

מבנה האגף כולל מנהל אגף, מנהלי תחומים, ממ"רים [מרכז מקצועי ראשי] ומדריכים המוצבים במחוזות.

  • מנהל האגף אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד וארגוני המגדלים, משרדי ממשלה וכדומה. קביעת תוכניות עבודה, יעדי המחקר וההדרכה של האגף.
  • מנהלי התחומים הינם המנהלים המקצועיים בכל תחום. הם אחראים על קביעת יעדי המחקר וההדרכה בכל תחום, ריכוז צוותים מקצועיים וניהול מערכת ההדרכה והמחקר בשטח.
  • הממ"רים אחראים על נושאים מקצועיים ברמה רוחבית, הם מרכזים ועדות מקצועיות ועומדים בראש צוות מקצועי. המורכב ממדריכים אזוריים, חוקרים, אנשי מו"פ [מחקר ופיתוח] של חברות ושל המו"פים האזוריים, נציגי שולחנות מגדלים וחקלאים.
  • מדריכי המחוז נמצאים בקשר ישיר עם המגדלים ועוסקים בפיתוח מקצועי, מחקר והדרכה. כל מדריך הנו בעל אחריות מקצועית [רפרנט] למספר גידולים בהם הוא מתמחה ברמה ארצית.

עקב צמצום במספר המדריכים, עוסקים גם מנהלי התחומים והממ"רים בהדרכה שוטפת, בנוסף קיים בשנים האחרונות מעבר הדרגתי להדרכה ארצית, הדרכה קבוצתית באמצעות סיורים ימי עיון וקורסים. תחום הפרחים עוסק בכתיבה ופרסום הנחיות מקצועיות ומידע, אחת לרבעון מתפרסם עלון התחום ובו מידע מקצועי, ארגוני ומחקרי. 

פעילות האגף כוללת הפעלת ועדות מקצועיות בהם שותפים מדריכים מענפי שירות – שירות שדה, הגנת הצומח, מיכון וכמובן נציגי חוקרים ומגדלים.

מדיניות האגף הינה שילוב של פיתוח מקצועי והדרכה לכלל ציבור מגדלי הפרחים ואנשי הגינון בישראל תוך שיתוף פעולה עם כל גורמי המחקר, הארגונים המקצועיים והמגדלים.

יעדים

אחת לשנתיים נקבעים יעדי האגף והתחומים בהתאם ליעדי המשרד. תוכנית העבודה הינה פועל יוצא של יעדי האגף והתחומים.

אגף פרחים והנדסת הצומח

 

 

שימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפיםגינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shimush_bmaim_bginut_pratiut.aspxשימוש במים בגינות פרטיות ובגינות משותפים15/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1496
פנקס כיס לגוזםשנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspxפנקס כיס לגוזם14/08/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1494
תסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיהשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ambrosia_gannoy.aspxתסמיני הנזק הנגרמים לעצי נוי ולעצי יער ע"י פגע האמברוזיה03/07/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1493
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Soil_disinfection_prachim_2018.aspxהנחיות לעונה למגדלי הפרחים17/06/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1483

 

 

סיכום מפגש ראשון - יער עירונישנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_1.aspxסיכום מפגש ראשון - יער עירוני08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e466
שומרים על היער העירוני באשקלוןשנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yaar_ironi_Ashkelon.aspxשומרים על היער העירוני באשקלון08/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e467
רשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/reshimat_rashuiot.aspxרשימת הרשויות המשתתפות במיזם "היער העירוני"07/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e464
נתוני גידול פרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspxנתוני גידול פרחים06/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e463

 

 

ישראל גלוןישראל גלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466740ישראל גלוןמנהל אגף א' (פרחים והנדסת הצומח)03-9485314isgalon@shaham.moag.gov.il
מירב חג'בימירב חג'בי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466801מירב חג'בירכזת לשכה03-9485315MeiravH@moag.gov.il

 

 

 

 

השתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 2שנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/hishtalmut_yaar_ironi_mifgash_2.aspxהשתלמות בנושא בתי גידול בתעלות שתילה – מפגש מספר 208/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc335
קורס גינון בר קיימא ויער עירונישירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוני;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_ginun_barkayma_2018.aspxקורס גינון בר קיימא ויער עירוני07/10/2018 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc328

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים