תחום הנדסת הצומח

 

 

 

​תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים עוסק בפיתוח של חומר מקצועי, בפרסומו ובהדרכה על פי היעדים שיפורטו בהמשך. פיתוח חומר מקצועי מבוצע על ידי ניסויים, תצפיות, צוותים מקצועיים, כתיבת מפרטים ותחשיבים.

ההדרכה מתבצעת הן ברמה הארצית והקבוצתית - באמצעות ימי עיון, קורסים ופורומים של עמיתים והן ברמה פרטנית.

כמו כן, מפרסם התחום מידע מקצועי באמצעות חוברות, דפונים ומאמרים בעיתונים מקצועיים שונים.

בנוסף למעורבות בפיתוח חומר מקצועי והעברת הידע באמצעים שונים, התחום מעורב בכל המתרחש בענף הגינון בארץ ומקיים פעילות משותפת עם משרדי ממשלה נוספים (הגנת הסביבה, תמ"ת, פנים, שיכון, רווחה ועוד) וגופים ציבוריים דוגמת הארגון לגננות ולנוף, ג'ויינט ישראל, החברה להגנת הטבע ועוד.

התחום אחראי גם על ריכוז מועצת הגנים הבוטנים וכן על שלחן עגול לגינון קהילתי.

יעדי תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים

  1. פיתוח גנים "חסכניים במים". 
  2. קידום תחום גננות בת-קיימא. 
  3. קידום תחום הנוף הגבוה.
  4. עידוד הקמה ותחזוקה של שטחים פתוחים בנוף הכפרי והעירוני.
  5. התאמת מערכת ההדרכה לשינויים בענף הגינון במעבר מעבודה עצמית לעבודה קבלנית.
  6. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של הגננים באמצעות: מפרטים, תחשיבים, מחשוב ותקשורת.
  7. גינון קהילתי.
  8. קידום תחום הגנים הבוטניים בישראל. 

יעדי מחקר ופיתוח 

פיתוח שיטות בנות-קיימא לטיפוח ואחזקת שטחים פתוחים במרחבים הכפריים, האורבאניים וצדי דרכים. שיטות הכוללות בין השאר אמצעים לחיסכון במים, שימור וטיפוח הנוף הגבוה, התמודדות עם שינויי אקלים צפויים, שימור מגוון ביולוגי, ניהול מצאי שטחים ועוד.

הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 

 

הכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימאשירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/economic-viability-in-sustainable-public-garden-maintenance.aspxהכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימא25/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1747
הדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 2019שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Mechanical_pest_control_of_the_ornamental_garden.aspxהדברה מכנית של עשבים בגן הנוי, תשע"ט 201929/10/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1613
גיזום שיחים ועציםשירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gizum_etzim.aspxגיזום שיחים ועצים11/03/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1545
שמירת המצוות התלויות בארץ בגינות קהילתיותשירות ההדרכה והמקצוע;גינון קהילתיהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_shmirat_mitzvot_Community_gardens.aspxשמירת המצוות התלויות בארץ בגינות קהילתיות20/01/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1533

 

 

ועדה מייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא: "הגנת הצומח בנוי"הנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Advisory_Committee.aspxועדה מייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא: "הגנת הצומח בנוי"08/08/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4113
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון09/06/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4109
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירונישנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני01/06/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4106
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותשירות ההדרכה והמקצוע;שנת היער העירוניהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות21/09/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e499

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466824יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים03-9485666yosyb@shaham.moag.gov.il
רונזה אמארהרונזה אמארה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466778<img alt="רונזה אמארה" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ronza_amara_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)03-9681444ronzaa@shaham.moag.gov.il
דניאל בן סימוןדניאל בן סימון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467042דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)04630341104-6303408danielben@shaham.moag.gov.il

 

 

הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspxהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_tzmachim_hashanim_bemaim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />צמחים חסכניים במים</a>צמחים חסכניים במים

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00