תחום הנדסת הצומח

 

 

 

​תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים עוסק בפיתוח של חומר מקצועי, בפרסומו ובהדרכה על פי היעדים שיפורטו בהמשך. פיתוח חומר מקצועי מבוצע על ידי ניסויים, תצפיות, צוותים מקצועיים, כתיבת מפרטים ותחשיבים.

ההדרכה מתבצעת הן ברמה הארצית והקבוצתית - באמצעות ימי עיון, קורסים ופורומים של עמיתים והן ברמה פרטנית.

כמו כן, מפרסם התחום מידע מקצועי באמצעות חוברות, דפונים ומאמרים בעיתונים מקצועיים שונים.

בנוסף למעורבות בפיתוח חומר מקצועי והעברת הידע באמצעים שונים, התחום מעורב בכל המתרחש בענף הגינון בארץ ומקיים פעילות משותפת עם משרדי ממשלה נוספים (הגנת הסביבה, תמ"ת, פנים, שיכון, רווחה ועוד) וגופים ציבוריים דוגמת הארגון לגננות ולנוף, ג'ויינט ישראל, החברה להגנת הטבע ועוד.

התחום אחראי גם על ריכוז מועצת הגנים הבוטנים וכן על שלחן עגול לגינון קהילתי.

יעדי תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים

  1. פיתוח גנים "חסכניים במים". 
  2. קידום תחום גננות בת-קיימא. 
  3. קידום תחום הנוף הגבוה.
  4. עידוד הקמה ותחזוקה של שטחים פתוחים בנוף הכפרי והעירוני.
  5. התאמת מערכת ההדרכה לשינויים בענף הגינון במעבר מעבודה עצמית לעבודה קבלנית.
  6. קידום הרמה הניהולית והמקצועית של הגננים באמצעות: מפרטים, תחשיבים, מחשוב ותקשורת.
  7. גינון קהילתי.
  8. קידום תחום הגנים הבוטניים בישראל. 

יעדי מחקר ופיתוח 

פיתוח שיטות בנות-קיימא לטיפוח ואחזקת שטחים פתוחים במרחבים הכפריים, האורבאניים וצדי דרכים. שיטות הכוללות בין השאר אמצעים לחיסכון במים, שימור וטיפוח הנוף הגבוה, התמודדות עם שינויי אקלים צפויים, שימור מגוון ביולוגי, ניהול מצאי שטחים ועוד.

הנדסת הצומח וגנים בוטניים

 

 

מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוישירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומח;הנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/rhynchophorus_ferrugineus_2021.aspxמניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי06/03/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1892
הכדאיות הכלכלית בתחזוקת גן בר-קיימאשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sustainable_gardening.aspxהכדאיות הכלכלית בתחזוקת גן בר-קיימא16/11/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1857
עצי מורשת בישראלשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/heritage_trees.aspxעצי מורשת בישראל28/10/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1851
הכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימאשירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/economic-viability-in-sustainable-public-garden-maintenance.aspxהכדאיות הכלכלית שבתחזוקת גן ציבורי בר - קיימא25/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1747

 

 

קול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינוןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/call-for-displaying-ornamental-garden-projects.aspxקול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינון10/05/2021 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4125
קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיה18/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4121
קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_Habitats_for_ornamental_trees.aspxקול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'18/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4122
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspxתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח05/01/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4120

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466824יוסי בן שחרמדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים03-9485666yosyb@shaham.moag.gov.il
רונזה אמארהרונזה אמארה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466778<img alt="רונזה אמארה" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/ronza_amara_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)04-6489100ronzaa@shaham.moag.gov.il
דניאל בן סימוןדניאל בן סימון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467042דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)04630341104-6303408danielben@shaham.moag.gov.il

 

 

הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspxהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00

 

 

קורס גידול מדשאות ואחזקתןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/growing_lawns.aspxקורס גידול מדשאות ואחזקתן01/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc495
יום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוישירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/habitats_for_ornamental_trees.aspxיום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוי24/05/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc493

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/maagar_sipury_etzim_2018/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר סיפורי עצים</a>מאגר סיפורי עצים
<a href="/shaham/shaham_subject/mezam_yaar_ironi/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מיזם "שנת היער העירוני"</a>שנת היער העירוני
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_tzmachim_hashanim_bemaim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />צמחים חסכניים במים</a>צמחים חסכניים במים

 

 

 

 

חוק גנים בוטניים, תשס"ו- 2006https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/hok_ha_ganim_habotaniim_metoch_kovetz_hukim.aspxחוק גנים בוטניים, תשס"ו- 200603/01/2006 22:00:00