בשנים האחרונות גוברת בקרב הציבור המודעות לחשיבותם של עצים בוגרים, עצים היסטוריים וגנים ותיקים.

תקינה או חקיקה, שתסייענה בשימורם של עצים בוגרים, חשובים והיסטוריים, וכן רישום מסודר של העצים בגנים, הזקוקים לשימור ולמעקב, יועילו בהעשרת המידע אודות צמחים אלה בהגנה עליהם מפני תהליכי פיתוח ואנשי נדל"ן ושימורם.
 
בסקר הנוכחי, שהנך לוקח בו חלק, נועד לאתר עצים ותיקים ונדירים, הגדלים בארץ: בגנים ותיקים, כעצים בודדים ברחובות, לצד בתי מגורים או בתים, המיועדים להריסה, במגרשים, בשדות, באתרים הרחוקים מן העין וקשים למעקב, או בכל מקום אחר.
טופס איסוף מידע מקוון
יער עירוני

 

 

לאור מזג האוויר החורפי ועל רקע עץ תמר אשר נפל על אי תנועה בדרך בן צבי שבתל אביב, בעקבות מזיק שתקף אותו, מתריע משרד החקלאות לקראת החורף מפני נפילת עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/chedkonit_dekel_benzvi.aspxלאור מזג האוויר החורפי ועל רקע עץ תמר אשר נפל על אי תנועה בדרך בן צבי שבתל אביב, בעקבות מזיק שתקף אותו, מתריע משרד החקלאות לקראת החורף מפני נפילת עצים
עצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)https://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/form_old_tree.aspxעצים בוגרים - טופס איסוף מידע (מקוון)