​​​​​​​​​​​​​​​אקליפטוס המקור Eucalyptus camaldulensis​ 

שני עצים מרשימים שנשתלו ב-1906 על ידי הגנן הראשון של המושבה יצחק שיינפן שהיה יערן ועסק בריבוי איקליפטוסים ונטיעתם.
במלחמת העולם הראשונה הייתה כוונה לכרות אותם אולם הם ניצלו בגלל כבל טלפון שהונח עליהם עבור המפקדה התורכית ששכנה ברחוב הרצל.
העץ ניצל פעם שנייה מכריתה כאשר הסתבר כי שורשיו פוגעים ביסודות בניין העירייה. ותיק המקום ברוך פריבר איש העלייה השנייה הגן על העצים בגופו ומנע את כריתתם.
העצים ניטעו ליד חאן שהיה במקום בקרבת באר מים מראשית המאה ועשרים. החאן הפך ברבות השנים לבית ועד המושבה וכיום הינו חלק ממשרדי העירייה.
בשנת 2010 בעקבות חשש לנטיעת ענפים מהעצים עברו העצים שיקום שכלל גיזום ותמיכה מכנית של ענפים למניעת שבירתם.

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר

האקליפטוסים הענקיים בכפר סבא

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
שרוןכפר סבא675628, 192420הדסיים252.110כ- 100 שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: ויצמן 35 כפר סבא, ליד העירייה (רוחב: 675628 אורך: 192420). ברחוב הראשי בכפר סבא רחוב ויצמן 35 מול בית העיריה. העץ מצוי בח'אן הישן המשמש כיום כבית העירייה, בצד השמאלי של האתר.