​​​פיקוס השקמה | Ficus sycomorus​​
​​עצי השקמה בגן יעקב מהווים שרידים של ריכוז גדול יותר של שקמים אשר היו קיימים במקום לפני עשרות שנים. העצים התנשאו על גבעה חולית שאדמותיה שימשו כחווה חקלאית לימודית לילדי העיר.
לאחר חיסול החווה ויישור הגבעה לצורך הקמת היכל התרבות התנהל מאבק על חיי עצי השקמה ובזכות  "משוגעים לדבר" בעיקר אברהם קרוון הגנן מנהל מחלקת הגנים בת"א, ניצלו עצים אחדים. 
מחלקת הגנים של עיריית תל אביב המודעת לשימור עצים בוגרים שיקמה עצים אלה פעמיים עד היום. בשיקום האחרון בוצע ניקוי של גזע העץ, חוזק בבסיסו באמצעות ברזל ובטון ובחלקו העליון באמצעות מילוי בפוליאוריתן מוקצף. 
הגן הינו שמורת נוף יחודית במרכז העיר בלב האזור התרבותי. פינת חמד שלעיתים אינה מטופחת עקב חסרי בית אשר מצאו ביתם בצל העצים. אך יודע סוד נהנים לנוח ולפקנק במקום יחד עם הצפורים אשר מצאו בו מחסה. ולהיזכר במייסדי תל אביב שהיו נפגשים בצל עצי השקמה, חבורות חבורות, משוחחים, צוחקים, ושרים משירי ארץ ישראל. אין ספק שהשיר המוכר גן השקמים נכתב לכבודם של עצים אלו.​

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר.

פיקוס השיקמה

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
מרכזתל אביב -יפו664500, 179308תותיים104.815מאות שנים
איך מגיעים?
מיקום העץ: גן יעקב תל אביב (נ.צ: רוחב: 664500 אורך: 179308​). איך מגיעים: בתל אביב ברחוב דיזינגוף בין 13 ל-15 מצד דרום. מאחורי תיאטרון הבימה צמוד להיכל התרבות.​