​​​​​​​​​​​​​​פיקוס השקמה | Ficus sycomorus​

עצי השקמה בת"א-יפו הם חלק מנופי העיר ומנופי הילדות של התושבים הוותיקים והצעירים כאחד. העיר נתברכה בעצים ותיקים רבים הפזורים ברחובותיה, אך חלק מהם נכחדים עקב הפיתוח המואץ מראשית פיתוח העיר ועד היום. עצי השקמה בת"א מהווים נקודות ציון חשובות בתולדות העיר ובנופיה הבראשיתיים. השקמה ברחוב ציהתל"י הינה, כנראה, השקמה הוותיקה ביותר בעיר. במהלך השנים נפער חלל במרכז הגזע, ייתכן שכתוצאה מנזקן של פטריות שנברו בגזע.
אגף הגנים בעירייה ביצע שיקום מקצועי של העץ - טיפול אורתופדי וכירורגי מכובד ביותר: הרקמה החולה הוסרה ובוצע חיטוי של החלל הפנימי, כולל מריחה בזפת קר. כדי למנוע את קריסת העץ הועמד במרכז הגזע צינור פלדה שבוטן בתחתיתו, ואליו חוזקו ענפי העץ באמצעות כבלי פלדה. לבסוף נסגר החור בלוח מתכת כדי למנוע כניסת ילדים לחלל הפנימי. הטיפול בוצע בשנת 1995, ומאז העץ נמצא תחת מעקב. התוצאה מכובדת ומלמדת על יחס העיר לעציה.
בת"א עוד כמה עצי שקמה מרשימים ששוקמו ונשמרו - עצי השקמה בגן יעקב ליד הבימה, שדרת השקמים ברחוב המלך גורג', עצי השקמה בשדרות רוטשילד ועוד.
בהזדמנות זו נזכיר ונציין לשבח את סקר העצים: "העצים שקדמו לעיר - עצים בני 100 שנים בעיר ת"א-יפו", שבוצע בשנת 2012 ע"י החברה להגנת הטבע בת"א בסיוע משרד החקלאות. סקר זה נערך ביוזמתו של גיא נרדי, מנהל קהילת החברה להגנת הטבע בת"א, שהקים בעיר את פורום נאמני האילנות. הסקר הנו מחקר גיאוגרפי-היסטורי המתבסס על צילומי אוויר מראשית המאה הקודמת, והוא מיועד לאתר עצים ולאחר מכן לאמת את הנתונים בשטח. בסקר נמצאו 200 עצים בני מאה שנה ויותר אשר שרדו את תהפוכות השנים ונמצא כי הם ראויים לשימור למען הדורות הבאים.
כמו כן, ברצוני להפנותכם לתערוכת צילומים ולספר שיצא לאור ע"י אגף הגנים בעירייה: "השורשים שלי".

מידע​​​ נוסף ע​​ל העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר​

השקמה העתיקה בתל אביב

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
מרכזתל אביב -יפו661645, 176444תותיים221.840כ-400 שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: רחוב ציהתל"י 28, תל אביב-יפו. רחוב ציהתל"י נמצא סמוך לשדרות ירושלים ביפו, ליד צומת "נס לגויים". ניתן להגיע בקלות באמצעות כל תכנת ניווט.
רחוב ציהתל"י הוא ראשי תיבות של הפסוק: "ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך".​