​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אלון מצוי | Quercus calliprinos​

אין ספק שהאלון המפורסם ביותר בארץ הנו האלון המצוי בגוש עציון המכונה "האלון הבודד"  "העץ הבודד" והמסמל יותר מכל  את הגעגועים לגוש עציון מאז נפילת הגוש בשנת 1948. זה העץ עליו נאסף חומר רב.  סיפורים, שירים.  ציורו של העץ מופיע בסמלה של המועצה האזורית גוש עציון. 
העץ מרשים במימדיו גובהו כעשרה מטר קוטר צמרתו כעשרה מטר והיקף גזעו כשלושה וחצי מטרים. גזעו מפוצל לשניים ובשנות השמונים הוא עבר שיקום ומילוי בבטון לחיזוק הגזע. 
לאחר נפילת הגוש ניתן היה לראות את העץ מתצפיות שונות מאזור ירושלים דבר זה חיזק  את הגעגועים והכמיהה לגוש. 
העץ מהווה אתר חובה למבקרים בגוש. בקרבתו סלעים ועליהם סיפור הגוש והנצחות ליישובי הגוש. בכניסה לאתר העץ נבנתה מסלעה המאפשרת התכנסות לקבוצות. לאחרונה אף הותקן סמוך לעץ רמקול אשר בהפעלתו תשמעו על סיור הגוש. בשנת 2012 עבר העץ שיקום יסודי ביוזמת משרד החקלאות והמועצה איזורית. פצעי העץ עברו טיפול כירורגי וענפיו נתמכו באופן מקצועי ואסטטי למניעת שבר.

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר.​

אלון מצוי בגוש עציון

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
מרכזאלון שבות211578, 618520אלוניים101.312כחמש מאות שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: אלון שבות (נ.צ: רוחב:211578​, אורך:618520). מגיעים לגוש עציון  ובכביש 367 פונים לכיוון אלון שבות. העץ נמצא בסמוך לאלון שבות בכביש המוליך מאלון שבות לראש צורים בצד מערב של הכביש בסמוך לבית הספר האיזורי.