​​​​​​​​​​​​​​​חרוב מצוי | Ceratonia siliqua

החרוב העתיק, הגדול והמקודש ביותר בישראל, כך אומרים, הוא העץ הנטוע בפתח מערת ר' שמעון בר יוחאי בפקיעין שבגליל. העץ מרובה הגזעים צומח מתוך הסלעים ומעורר התפעלות.
מסופר כי במרד בר כוכבא בשנים 135-132 לספירה רשב"י, שהיה ממתנגדי השלטון הרומאי, ברח עם בנו מהרומאים והם הסתתרו במשך 12 שנים במערה בפקיעין ולמדו תורה. הם ניזונו מעץ חרוב וממעין מים שנבראו להם בדרך נס. ביום היו מתפללים, ובלילה פושטים בגדיהם ויושבים עד צווארם בחול למען לא יתבלו בגדיהם.
על פי המסורת, לצד חרוב זה כתב הרשב"י את "ספר הזוהר" הקדוש, והמקום נחשב קדוש גם אצל תושבי פקיעין מדתות אחרות.
לשואלים, אם אכן זה מקום המערה והעץ של רשב"י, נענה כי בעיסוק במסורות קדושה, האמונה העממית ורצונם של הבריות להזדהות עם דמויות מופת של גדולי הדורות ולהסתופף בצל קדושתם הם הקובעים, ולא דבריהם ומחקריהם של חכמי האקדמיה.
על החרוב שבפתח המערה יש סיפורים רבים, כמו, למשל, זה שכתב הנוסע ר' יהושע מאלאזיץ בשנת 1764: "בפקיעין הרבה בעלי בתים עובדי שדות וכרמים… היא מלאה כל טוב, ארץ לא תחסר כל בה, עינות מים יוצאים בבקעה ובהר. ושם אילן החרובין של רשב"י, הוא זקן ואינו עושה פירות, והנכרים נוהגין בו קדושה, ואם נפל ענף אין לוקחין אותו לשום תשמיש וכן נכתב על מבקרים שעלו לרגל להתפלל תחת העץ, להגיד את הזוהר ואף לקחו לסגולה מעלי העץ ולא מהפירות. ואסור לגעת בענפי העץ.  
נבקר בעץ החרוב, נציץ למערה ונרד לחזות גם בעץ התות הזקן שבמרכז הכפר.

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר

החרוב והמערה בפקיעין

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
צפוןפקיעין (בוקייעה)764669, 231924קסאלפיניים181.830כ- 400 שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: בסמוך למערת רבי שמעון בר יוחאי. העץ נמצא בפקיעין בסמוך למערה שבה הסתתרו רבי שמעון בר יוחאי ובנו. ניתן להגיע למקום על פי שילוט מהכביש הראשי של פקיעין.