דום מצרי | Hyphanene thebaica 

סיור בשמורת דקלי הדום הנו סיור חובה לאוהבי עצים. לדקל הדום מופע ייחודי. גזעו מתפצל לשנים מספר פעמים עד לנוף העלים דמויי המניפה. המקום הנו שמורת טבע מאחר ודקל הדום הנמצא במקום הנו קצה התפוצה הצפונית של העץ בעולם ובישראל הנו נדיר מאוד. האתר מגודר סמלית כדי לשמרו. הפרי דומה לקוקוס אך הנו קטן. הפרי אכיל אך לגבי טעמו יש חילוקי דעות.  
בעברונה הנמצאת מעט צפונה מהשמורה הייתה בתקופה המוסלמית תחנת דרך ואספקה לשיירות, יתכן ועולי רגל מוסלמים נהנו מצלו העדין של דקל הדום. מאוחר יותר הייתה באזור חווה חקלאית גדולה שהשתמשה במים ממעין סמוך. שווה ביקור, הנאה מהנוף וצילום מיוחד.

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר.​​​

דקלי הדום בערבה

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
דרוםמ"א הערבה התיכונה הר הנגב הצפוני395376, 200300דקליים120.69מאות שנים
איך מגיעים?
מיקום העץ: איך מגיעים: עין עברונה בערבה (רוחב: 395376 אורך: ​200300​). על כביש הערבה (כביש 90) כשמונה קילומטרים צפונית לאילת , יש דרך עפר הפונה מזרחה ומשולטת לדקלי הדום. לאחר נסיעה קצרה נראה את שמורת הדקלים מהרחוב.​