​​​​​​​​​​​​​​​קטלב מצוי | Arbutus andrachne

הקטלב הוא עץ ירוק-עד המאופיין בנוף מעוגל ובקליפה חלקה בצבע אדום הנושלת מדי קיץ ומגלה קליפה ירוקה שמאדימה עם הזמן. צבע הקליפה האדום שימש מקור לאגדות נפוצות על העץ ועל שמו (ראו בהמשך). בטבע גדל העץ בקרקעות שאינן מאווררות וזקוק להזנה חנקנית באמון המלווה בפטריית מיקוריזה (המונח מיקוריזה מתאר את יחסי הגומלין בין פטריות קרקע מועילות לבין שורשי הצמחים. פטריות המיקוריזה המאכלסות את השורשים, פיתחו במהלך האבולוציה יחסי גומלין בינן לבין הצמחים. הצמח תורם לפטרייה חומרי מזון אורגניים - תוצרי הפוטוסינתיזה, ואילו הפטרייה תורמת לצמח מים ומינרלים שאותם היא קולטת מן הקרקע).
קצב הצימוח לרוב איטי ובשל דרישות הקרקע וההזנה הייחודיות של העץ הוא נוטה לקושי בהתבססות ובקליטה בגן הנוי. העץ נחשב חסכן מים, אך זקוק להשקיה סדירה.
הפרחים מאוחי עלי כותרת, דמויי כד ומופיעים באביב בתפרחות. הפרי כדורי, בתחילה כתום ומקהה את השיניים, ובהבשלה אדום ומתוק (בסוף הקיץ ובסתיו). 
העלים גדולים, מבריקים, משוננים ושעירים בצעירותם; תמימים וחלקים בבגרותם.
ננצל את הביקור לסיור בגן האקולוגי בטכניון שהוקם בשנת 1982, שטחו 22 ד' ויש בו כ-400 מינים. הגן הוקם ע"י פרופ' זאב נאוה ז"ל.
* המונח מיקוריזה מתאר את יחסי הגומלין בין פטריות קרקע מועילות לבין שורשי הצמחים. פטריות המיקוריזה המאכלסות את השורשים, פיתחו במהלך האבולוציה יחסי גומלין בינן לבין הצמחים. הצמח תורם לפטרייה חומרי מזון אורגניים - תוצרי הפוטוסינתיזה, ואילו הפטרייה תורמת לצמח מים ומינרלים שאותם היא קולטת מן הקרקע.
עצים נוספים בגן: קטלב מצוי – נמצא בשביל היורד אל אזור הנחל; ערבת בבל  - נמצאת על גדות הבריכה המרכזית.
פעילות בגן: סיור בנחל המייצג את צמחיית הכרמל; סיור בחלקת צומח הבוסתן
אגדות הקטלב: סולימן הרועה התאהב בבת רועים יפהפיה, פטימה שמה. הוא נהג ללוותה למעין, לשבת עמה, לחלל לה מנגינות, לעזור לה לאסוף את העדרים לעת השקיעה ולהחזירם לכפר. והיא היתה מחייכת אליו מתחת לרעלה. הזמן חלף והנערה הגיעה לפרקה. באחד הימים, כשסולימן רעה את עדר אביו בשולי היער, הגיע אביו לבקרו. סולימן פנה לאביו ובקש ממנו לממן עבורו את המוהר, אך לזקן היו תוכניות אחרות. הוא רצה את הנערה לעצמו. ויכוח גדול ומר פרץבניהם, מחילופי מילים עברו לתגרת ידיים. יד האב כמעט גברה על בנו, אך זה בכוחות אחרונים הרים אבן גדולה והיכה בראש אביו. הזקן נפל ומת ודמו ניגר ונספק באדמה. לאחר שנה צמח במקום עץ שגזעו אדום ושמו קטלב, מלשון: קטל אב.

מידע​​​ נוסף ע​​ל העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר

העץ המתקלף בטכניון

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
כרמל וחיפהחיפה742683, 202521אברשיים50.3-045כ-80 שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: בגן הבוטני בטכניון בחיפה בשביל היורד אל אזור הנחל, סמוך למבנה בניין הכימיה.