​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אורן הצנובר | Pinus pinea 

בתחילת המאה ועשרים נטעו הטמפלרים עצים רבים בכרמל ובחיפה. הם ייערו את האזור למען הדורות הבאים. חלק גדול מעצי אורן הגלעין המרשימים  שעל הכרמל הם פירות נטיעה זו. בשדרות בן צבי נטועה קבוצה של  279 עצי אורן הגלעין. השדרה ניטעה בצפיפות והיא יוצרת מעטפת נאה לרחוב, מעין מנהרה ירוקה, כהה ומוצלת לתושבים ולסביבה. בראשית שנות ה-2000 החלו חלק מהענפים ליפול והיוו סכנה רצינית לסביבה ולקיומה של השדרה. עיריית חיפה החליטה לשקם את העצים בליווי מקצועי של האגרונום חנוך בורגר.
במהלך תהליך השיקום בוצע סקר על העצים ומצבם, ובעקבותיו התקבלה החלטה  על כריתתם של חלק מהעצים ועל גיזום מקצועי של מרבית השדרה ותמיכה מכנית באמצעות כבלים של חלק מהעצים. כל זה במטרה להאריך את חיי השדרה ולשמור על עציה.
כך, הטמפלרים נטעו לדורנו; ואנו משקמים לדורות הבאים - זו קיימות לשמה.
אורן הגלעין, הנקרא גם אורן הסלע או אורן הצנובר, יוצר צמרת סוככנית מרשימה, וזרעיו האכילים הם הצנוברים המפורסמים.
ארתור רופין כותב בזיכרונותיו על ביקורו במקום בשנת 1907:
ביקרתי גם את סגן הקונסול הגרמני בחיפה, קאלאר, שהיה כמדומה, האירופי היחיד שבנה לו בית על הר הכרמל ונטע שם חורשה קטנה של עצי תורן [כך במקור]. ממטעי העצים הראשונים בהר הכרמל. הוא קיבלני בסבר פנים יפות והראה לי כל מקום בכרמל, שהקיסר וילהאלם השני ביקר בו בלויתו בשנת 1898. כשאמרתי לו, מרוב התפעלות למראה אילנות בכרמל, כמה שמח אני שהוא מתעניין כל כך ביעורו של הכרמל, השיב לי בדיאלאקט השואבי שלו: "הרי כל זאת אנו עושים לטובתם של היהודים, שאלוהים נשבע להם להחזירם לארץ זו". הוא מחברי כת הטאמפלאר, מאמין בכתבי הקודש, ודבריו נאמרו מתוך כוונה של אמת.

מידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר

שדרת האורנים בחיפה

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
כרמל וחיפהחיפהאורניים300.918-10כמאה שנה ויותר
איך מגיעים?
מיקום העץ: שדרות הצבי, חיפה. ניסע לכרמל בחיפה, נחנה סמוך לשדרות הצבי ונצא לסייר ולהתבונן בשדרת העצים.