​​​​​​​​​​​​​שיטת הנילוס | Acacia nilotica

מיקומו של הפרט היחיד ששרד בארץ של שיטת הנילוס הנו תעלומה. העץ הגדל במצרים גדל בסמוך למסילת הרכבת ברחובות. מדובר בעץ נדיר בארץ. כנראה שזרעים של העץ הגיעו באמצעות אחד מנוסעי הרכבת. העץ נבט כנראה מאחד הזרעים שנפלו במקום.
העץ גדל והתפתח למימדים מכובדים למדי. בשנת 2000 הוחלט על הרחבת מסילת הרכבת ברחובות, העץ גדל ממש בשטח המסילה. מעורבות של אנשי החברה להגנת הטבע ואגף גנים בעיריית רחובות הובילה להעתקת העץ.
הכנת העץ להעתקה נמשכה כשנה בסיועו של עודד יפה. מערכת השורשים צומצמה והוכנה לעץ מערכת שורשים חדשה ומצומצמת וכן נוף העץ הוקטן באופן משמעותי.
העץ מאוד לא אהב הכנה זו אך כדי לא לעכב את העבודות העתיקו את העץ במבצע מורכב לגבעת הקיבוצים בסמוך לכניסה למכון איילון. לאחר העתקתו העץ כמעט ומת, אך בעקבות טיפול מסור, השקייה ודישוןהעץ התאושש. היום לאחר 12 שנה מהעתקה למרות שחלק מגזעו מת, העץ התאושש יפה מאוד והוא צומח וחיוני.
בסמוך לעץ שלט המספר על העץ ופרוייקט העתקתו.
הגזע של שיטת הנילוס שימש כנראה לבניית המשכן, לבניית תיבת נח ותיבת משה. העץ נפוף באיזורים טרופיים באסיה ואפריקה.
שווה לבקר במכון איילון אשר בגבעת הקיבוצים המספר על מפעל נשק סודי במעבה האדמה שפעל כאן בשנות ה- 40 מתחת לאפם של הבריטים.

מידע​​​ נוסף ע​​ל העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר​​

שיטת הנילוס ברחובות

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
השפלה וירושליםרחובות647212, 182147שטיים80.984080 שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: בגבעת הקיבוצים, בכניסה למכון איילון ברחובות. בגבולה הצפוני של רחובות סמוך לפארק התעשיי. בכביש 412 פונים מזרחה לכיוון פארק התעשיה ונוסעים על פי השילוט לגבעת הקיבוצים מכון איילון.    ​