​​זית אירופי | Olea europaea

שמונת עצי הזית הנמצאים בגן עצי הזית שבחצר הכנסייה הינם בין הזיתים העתיקים, המפורסמים והמבוקרים ביותר בארץ. על פי המסורת הנוצרית, אלה העצים שלידם התהלך ישו כאשר ירד עם תלמידיו לגת שמנים לאחר הסעודה האחרונה. במקום זה בגד יהודה איש קריות בישו, ומכאן הוא נלקח למאסר.
הצליינים עולים למקום מאות שנים. בעבר הייתה כאן כנסייה ביזנטית, שבה הסלע שלידו התפלל ישו, אך במאה ה-12 הצלבנים בנו על חרבות כנסייה זו כנסייה חדשה, הנקראת "כנסיית היגון" או "כנסיית העמים". האדריכל ברלוצי שהתפעל מעצי הזית הללו עיצב גם את דלתות הכנסייה בחיפוי עצי זית.
קשה להעריך את גילם של עצי הזית בשל גזעם החלול, אך אין ספק שבסיס הגזע והשורשים בני יותר מ-1500 שנה, והם חלק מעצי זית עתיקים: "עצים רומיים" [מהתקופה הרומאית] שגדלו בעבר בנחל קדרון, ונראה כי מרבית הגזעים הם צאצאים [נצרים, סורים, חזירים] של הזיתים הוותיקים הללו.
במחקר שבוצע בשנים 2011-2009 וממצאיו דווחו לוותיקן , נבדק גיל העצים. לגבי שלושה מהם לפחות נמצא שגילו של החלק העל-קרקעי כ-1150 שנה. בנוסף, נמצא ששמונה מהעצים זהים לחלוטין מבחינה גנטית. בעצי זית ניתן לקבוע את גיל העץ על פי חספוס הגזע וצלקותיו ועל פי המרחק שבין גזעיו [נצריו], משמע: ככל שהמרחק גדול יותר - העץ זקן יותר.
ברישומי מסע של מטיילים רבים החל מהמאה ה-7 ישנם תיאורים של עצי זית, וייתכן שמתייחסים לזיתים אלו. העצים אף נראים באיורים של וילסון וברטלט מראשית המאה ה-19.
העצים מוגנים ואין אליהם גישה מחשש שהמאמינים יסירו ענפים ועלים למזכרת ויפגעו בעצים. הודות לכנסייה שרדו ונשמרו העצים.

מ​ידע​​​ נוסף על העץ

גובה, קוטר גזע וקוטר נוף נמדדים במטרים. קוטר הגזע נמדד בגובה 1.3 מטר

אלה ארץ ישראלית בעמוקה

​​

אזור
ישוב
נ.צ
משפחה
גובה
קוטר גזע
קוטר נוף
גיל העץ
השפלה וירושליםירושליםזיתיים102.612כארבע מאות שנה
איך מגיעים?
מיקום העץ: בחצר כנסיית גת שמנים. כנסיית גת שמנים נמצאת על דרך יריחו [כביש 417], מול חומת העיר העתיקה. חונים לאורך הכביש הסמוך לכנסייה. העצים בחצר בולטים ושמורים.​