תחום פרחים

 

 

 

​במסגרת תחום הפרחים הוקמה בפברואר 2011 מינהלת אגף הפרחים. במינהלת נציגים של מגדלים, יצואנים ומערכת ההדרכה והיא פתוחה לכלל המגדלים החוקרים והציבור. המינהלת עוסקת בניהול הענף, בקביעת מדיניות ובקידום בעיות מקצועיות וניהוליות של ענף הפרחים בישראל.  בנוסף קיימת הנהלת ענף, בה נציגי חוקרים, מדריכים ומגדלים. המינהלת עוסקת בקידום יעדי מחקר ומקצוע בענף. 

צוות תחום הפרחים

יחיאל שטיינמץ, מנהל תחום פרחים

דבי וולפסון, ממ"ר הדרכה וסחלבים; פיני שניר, ממ"ר גיאופיטים; יאיר נשרי, ממ"ר פרח קטוף;

מדריכים במחוזות:

שרה גוטמן, יאיר תמרי – מחוז מרכז

שוש ויצמן – מחוז נגב לכיש

אביב לוי - מחוז השפלה וההר

יעדי מחקר ופיתוח לתחום הפרחים  2014

פיתוח וטיפוח מוצרי נוי חדשים ורווחים על פי דרישות השוק.

שפור איכות המוצר במהלך הגידול, האחסון והובלה.

ייצור בר-קיימא, לפי סטנדרטים מקומיים ובין לאומיים.

תחום פרחים

 

 

הנחיות לגידול אדמונית בישראלשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_admonit.aspxהנחיות לגידול אדמונית בישראל30/10/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1614
הנחיות לגידול הדסים בישראלשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_adasim.aspxהנחיות לגידול הדסים בישראל24/09/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1609
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_lmegadli_prachim.aspxהנחיות לעונה למגדלי הפרחים16/07/2019 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1582
פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהגינון וגני נוי;גינון וגניםתחום פרחים;הנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspxפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינה16/09/2018 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1509

 

 

עלון ענף הפרחים מספר 25שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_25.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2527/08/2019 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf72
עלון ענף הפרחים מספר 24שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_24.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2414/04/2019 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf71
עלון ענף הפרחים מספר 23שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_23.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2312/09/2018 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf70
נתוני גידול פרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspxנתוני גידול פרחים06/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e463

 

 

יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466802<img alt="יחיאל שטינץ" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yehiel_shteinmez.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יחיאל שטיינמץמנהל תחום (פרחים)03-9485315yechiels@shaham.moag.gov.il
אביב לויאביב לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466737<img alt="אביב לוי" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/aviv_levi_2.jpg" width="151" style="BORDER:0px solid;" />אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)03-9485646AvivL-SHA@shaham.moag.gov.il
פנחס שנירפנחס שניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466825פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)03-9485666psnir@shaham.moag.gov.il
שושנה ויצמןשושנה ויצמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466851<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/shosh_wietzman.jpg" width="139" style="BORDER:0px solid;" />שושנה ויצמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פרחים)08-9920999shoshw@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Cut_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ממשק לגידול פרחי קטיף
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר פרחים</a>מאגר פרחים
<a href="/shaham/Unit/flowers/prahim/Pages/default.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום פרחים