תחום פרחים

 

 

 

​במסגרת תחום הפרחים הוקמה בפברואר 2011 מינהלת אגף הפרחים. במינהלת נציגים של מגדלים, יצואנים ומערכת ההדרכה והיא פתוחה לכלל המגדלים החוקרים והציבור. המינהלת עוסקת בניהול הענף, בקביעת מדיניות ובקידום בעיות מקצועיות וניהוליות של ענף הפרחים בישראל.  בנוסף קיימת הנהלת ענף, בה נציגי חוקרים, מדריכים ומגדלים. המינהלת עוסקת בקידום יעדי מחקר ומקצוע בענף. 

צוות תחום הפרחים

יחיאל שטיינמץ, מנהל תחום פרחים

פיני שניר, ממ"ר גיאופיטים

יאיר נשרי, ממ"ר פרח קטוף

מדריכים במחוזות:

שרה גוטמן, יאיר תמרי – מחוז מרכז

שוש ויצמן – מחוז נגב לכיש

אביב לוי - מחוז השפלה וההר

יעדי מחקר ופיתוח לתחום הפרחים  2014

פיתוח וטיפוח מוצרי נוי חדשים ורווחים על פי דרישות השוק.

שפור איכות המוצר במהלך הגידול, האחסון והובלה.

ייצור בר-קיימא, לפי סטנדרטים מקומיים ובין לאומיים.

תחום פרחים

 

 

דף הנחיות למגדלי לימוניום, יולי 2020שירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Limonium_july_2020.aspxדף הנחיות למגדלי לימוניום, יולי 202029/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1778
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומח;ירקות בשטחים פתוחים;תחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspxהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדן23/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1740
הנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוסשירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_Lysiantus.aspxהנחיות לעונה למגדלי הליזיאנטוס16/03/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1722
טבלת פרחי קטיףתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/table_perch_katif.aspxטבלת פרחי קטיף04/02/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1711

 

 

עלון ענף הפרחים מספר 25שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_25.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2527/08/2019 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf72
עלון ענף הפרחים מספר 24שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_24.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2414/04/2019 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf71
עלון ענף הפרחים מספר 23שירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_23.aspxעלון ענף הפרחים מספר 2312/09/2018 21:00:00{8d56e02b-7026-42f8-9904-6b79ab855cda}4c751f98-b30b-4c96-9784-61f31adda1bf70
נתוני גידול פרחיםשירות ההדרכה והמקצוע;פרחיםתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspxנתוני גידול פרחים06/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e463

 

 

יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466802<img alt="יחיאל שטינץ" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yehiel_shteinmez.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יחיאל שטיינמץמנהל תחום (פרחים)03-9485315yechiels@shaham.moag.gov.il
פנחס שנירפנחס שניר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466825פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)03-9485666psnir@shaham.moag.gov.il
שושנה ויצמןשושנה ויצמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466851<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/shosh_wietzman.jpg" width="139" style="BORDER:0px solid;" />שושנה ויצמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פרחים)08-9920999shoshw@shaham.moag.gov.il
יאיר נשרייאיר נשרי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466873<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/יאיר%20נשרי.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יאיר נשרימרכז מקצועי ראשי מטה בכיר (פרחים שגורים וענפי קישוט)03-9485647yairn@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים
<a href="/shaham/Cut_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ממשק לגידול פרחי קטיף
<a href="/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />עלוני ענף הפרחים</a>עלוני ענף הפרחים
<a href="/services/maagarey_meyda/Pages/maagar_prachim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />מאגר פרחים</a>מאגר פרחים
<a href="/shaham/Unit/flowers/prahim/Pages/default.aspx">אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום פרחים