תחום המחשה ופרסומים

 

 

 

תחום זה משרת את מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), ולעיתים גם יחידות אחרות במשרד, במתן עריכה לשונית, עריכה גראפית והפקת חומר כתוב ודיגיטלי.
המחשה ופרסומים

 

 

פגעי דקליים והדברתם במטע ובגן הנוישירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיהמחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Damage_and_parole_palm_plantation_and_ornamental_garden.aspxפגעי דקליים והדברתם במטע ובגן הנוי09/08/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1092
פגעי גן הנוי והדברתם בישראלתחשיב;מידע לחקלאי;שירות ההדרכה והמקצועהמחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_gan_noy.aspxפגעי גן הנוי והדברתם בישראל09/08/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1108
הכרת פגעי הגפן והדברתםשירות ההדרכה והמקצוע;מטעים;מידע לחקלאיהמחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pigey_gefen_hoveret.aspxהכרת פגעי הגפן והדברתם09/08/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1158
פגעי פרחים בישראל - זיהוי והדברהשירות ההדרכה והמקצועהמחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pigey_prachim_hoveret.aspxפגעי פרחים בישראל - זיהוי והדברה09/08/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1157

 

 

קטלוג חוברותשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;חוברתאגף ההדרכה (שה"מ);המחשה ופרסומיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/hadraha/hamhasha/Pages/hovrot_2017.aspxקטלוג חוברות11/03/2018 22:00:00{387d629f-2d19-40ea-9504-d40d606efd27}0b51c1c4-3e45-4630-9c59-1d9857f83fa32

 

 

עדי סלוניקועדי סלוניקו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466723עדי סלוניקומרכז בכיר (פרסומים)03-9485592adis@moag.gov.il
לובה קמינצקילובה קמינצקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466799לובה קמינצקימרכזת (פרסומים ועריכה גרפית)03-9485596lubak@moag.gov.il