תחום כספים

 

 

 

תחום זה אחראי על כל הניהול התקציבי והפיננסי של שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), תוך מתן שירות לצרכי המדריכים, החקלאים והספקים במסגרת מגבלות התקציב ועל פי הנחיות חשב המשרד.
כספים (שה"מ)

 

 

 

 

 

 

ורד אגםורד אגם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466818ורד אגםממונה (כספים וחשבונות)03-9485329vereda@moag.gov.il
כהן דוריתכהן דורית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465937כהן דוריתראש ענף (רכש)03-9485341doritc@moag.gov.il
אסתי אדוניהאסתי אדוניה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466927אסתי אדוניהרכזת לשכה א03-9485342estiad@moag.gov.il