מרכז מידע

 

 

 

תחום ההדרכה כולל ניהול מאגר מידע של כל הפרסומים הקשורים לחקלאות בארץ, ובעיקר של אלו המתפרסמים על ידי מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ).
המאגר משרת מדריכים, חוקרים וחקלאים.
 
מרכז מידע