תוכניות עבודה

יעדי העבודה של שירות ההדרכה והמקצוע נגזרים מהמדיניות ומהיעדים של משרד החקלאות וכן ממצב ענפי החקלאות השונים, ומהווים בסיס להכנת תכניות עבודה מפורטות של המדריכים לפי התחומים ובהתאם לדרישות הענפיות באזורים החקלאיים השונים. בתכנית העבודה של המדריך מתוארים השיטות והאמצעים שבהם ינקוט להשגת היעדים שנקבעו, כולל תכניות הפיתוח המקצועי ושיטות העברת הידע לחקלאים.  

שיטות ההדרכה, ייצור הידע ודרכי העברתו  

מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע  עוסקים באופן שוטף בזיהוי צרכים ומגמות ובאיתור בעיות בענפי החקלאות. למערכת ההדרכה מקום מרכזי ונכבד בהתמודדות החקלאים עם השווקים בעקבות קצב השינויים ההולך וגובר. כושר הישרדותם של המשקים החקלאיים תלוי במידה רבה ביכולת מערכת ההדרכה להפוך את ממצאי המחקר והידע שנוצר ליתרון יחסי בשווקים, לפיתוח ולייעול הייצור החקלאי. מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע  תורמים כל העת להזרמת ידע ורעיונות חדשים אל המשקים החקלאיים, תוך שימת דגש על מעבר לייצור מוצרי איכות וחיפוש אחר מוצרים חדשים.
 
צוות העובדים בשירות ההדרכה והמקצוע  מאופיין ברמת השכלה גבוהה וביכולת לימוד מעמיקה. הצוות המקצועי עוסק בייצור של ידע יישומי באמצעות מחקר, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל, חלקות מודל, סקרים ופרויקטים מיוחדים המבוצעים במחקר ופיתוח (מו"פ) שירות ההדרכה והמקצוע  בלכיש, במו"פים האזוריים, בחלקות חקלאים ובשיתוף חוקרי מינהל המחקר החקלאי וגופי מחקר אחרים.
מקורות המימון למחקרים ולניסויי השדה מתקבלים בעיקר מתקציבי קרן המחקרים בשירות ההדרכה והמקצוע , מתקציבי המו"פ של מועצות הייצור ומקרן המדען הראשי של משרד החקלאות.
צוות המדריכים ערוך לקבל את ממצאי המחקר התיאורטי ולהפוך אותם לישימים וזמינים לחקלאים. הידע המופק מפורסם בסיכומי עבודות במחקר ובעיתונות המקצועית.
מערכת ההדרכה של שירות ההדרכה והמקצוע  היא חלק מרכזי וחשוב ממערכת המחקר החקלאי בישראל ונחשבת למתקדמות שבעולם. יתר על כן, מערכת ההדרכה ועובדי שירות ההדרכה והמקצוע  מהווים חוליה מקשרת בין החקלאים ומערכת המחקר החקלאי, המציבה את יעדיה בהתאם לצורכי הענפים החקלאיים השונים הודות להיכרותם הישירה והיומיומית של עובדי שירות ההדרכה והמקצוע  עם שטחי הגידול ואתרי הייצור החקלאי.
ההדרכה החקלאית מתבצעת בהתאם למאפייני המשק החקלאי: הדרכה ישירה במפגש אישי במשקו של החקלאי או הדרכה קבוצתית באמצעות סיורים מקצועיים, ימי עיון אזוריים וארציים, קורסים אזוריים וארציים ומועדוני מגדלים הנערכים במשרד הראשי בבית דגן, במשרדים שבמחוזות ובקמפוס להדרכה ולהכשרה בלכיש; ימי הדגמה, תערוכות וימים פתוחים נערכים במרכזי המחקר האזוריים.
יתר על כן, מתפרסמת הדרכה כתובה לחקלאים בדפי המלצות, בחוברות גידול, בפרוטוקולי גידול, בסרטוני הדרכה בענפי החקלאות השונים, בסיכומי מחקרים וניסויי שדה ובביטאונים מקצועיים. ההדרכה באה לידי ביטוי גם באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כמו דוא"ל ואתר אינטרנט המציג מידע מקצועי ועדכני ופעולות הדרכה עתידיות. בשירות ההדרכה והמקצוע  קיים מרכז מידע לציבור הרחב שבו מרוכזים ומתועדים פרסומים בתחומי החקלאות השונים שיצאו לאור בשפה העברית. 

פעילות נוספת של עובדי שירות ההדרכה והמקצוע ​​  

·     לשירות ההדרכה והמקצוע  קשרי עבודה הדוקים עם מועצות הייצור השונות בייעוץ לשולחנות המגדלים ובניהול תכניות המחקר הממומנות על ידן.
·     שירות ההדרכה והמקצוע  מקיים קשרי עבודה הדוקים עם ארגוני המגדלים שאותם הוא משרת במסגרת תפקידיו במתן הדרכה ופתרון בעיות מקצועיות. יתר על כן, ישנם קשרי עבודה מובנים עם מזכירי הארגונים וראשי הוועדות החקלאיות שליד המועצות האזוריות בכל חלקי הארץ.
·     מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע  נדרשים מעת לעת לשרת את מדינת ישראל בביצוע משימות במדינות מתפתחות באמצעות ייעוץ, סקרים והכשרת חקלאים וגופים מקצועיים מקומיים באמצעות מש"ב וסינדקו בחו"ל.
·     מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע  משתתפים בכנסים מקצועיים המאורגנים על ידי עמותות, ארגונים או אגודות מקצועיות, ובסיורים וכנסים מקצועיים בחו"ל. במסגרת פעילות זו מדווחים המדריכים על ממצאי מחקרים וניסויי שדה אשר היו שותפים בביצועם ועל מסקנות ורשמים מסיורים ומכנסים בפורומים מקצועיים המאורגנים על ידי שירות ההדרכה והמקצוע  לתועלת החקלאים והחקלאות בישראל.