מטעים

 

 

 

לתחום מטעים שייכים 20 מדריכי מטעים העוסקים בהדרכה של למעלה מ-25 מינים המגודלים במטעים. היקף המטעים בארץ מגיע 800 אלף דונם. לכל מדריך  ישנה התמחות של לפחות שני מינים ויותר. לכל מין מטע מרכזי ישנו מדריך שמשמש כמרכז מקצועי. מדריכי המטעים פרוסים באזורי הגידול השונים ותפקידם לקדם את הנוטעים, על ידי הדרכה ישירה לפי יכולתם, ובעיקר על ידי למידה והכרת הבעיות באזור. על המדריך לנסות ולמצוא פתרונות על ידי ניסויי שדה ותצפיות. כמו כן, למדריך המטעים תפקיד חשוב בהעברת ידע מהמחקר ומאזורי גידול אחרים  לנטעיו. 
 

מדריכי המטעים מקיימים ימי עיון לענפי המטע השונים הפתוחים לציבור הרחב. בנוסף, מתקיימים קורסי גידול לכל מין בנפרד, אותם מרכזים ומעבירים המדריכים בשיתוף גורמים נוספים.  

מטעים

 

 

הנחיות להתעוררות, להאבקה, להגנת הצומח, להשקיה, לדישון ולריסוסי הזנה בדובדבן לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/guidelines-for-cherry-picking.aspxהנחיות להתעוררות, להאבקה, להגנת הצומח, להשקיה, לדישון ולריסוסי הזנה בדובדבן לשנת 202116/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1889
תכשירי הדברה מורשים לשימוש ברימון - 2021-22שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_pomegranate.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש ברימון - 2021-2208/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1884
תכשירי הדברה מורשים לשימוש במנגו המיועד ליצוא – 2021שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_mango_2021.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש במנגו המיועד ליצוא – 202107/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1882
המלצות לטיפולי התעוררות במטע הנשיר, 2021שירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/awakening_treatments_in_a_deciduous_orchard.aspxהמלצות לטיפולי התעוררות במטע הנשיר, 202103/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1880

 

 

SAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'ישירות ההדרכה והמקצועמטעים;מחוז גליל-גולןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_curse_gidul_mango.aspxSAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'י11/09/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e497

 

 

ערן הרכביערן הרכבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466907ערן הרכבימנהל תחום (מטעים)03-9485324erharc@shaham.moag.gov.il
מוג'ירה יונסמוג'ירה יונס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466828מוג'ירה יונסמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מטעים)04-6303411younism@shaham.moag.gov.il
Nizar_AbdelhadiNizar_Abdelhadi{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467111ניזאר עבד אלהדימדריך מחוזי (מטעים)03-9485324nizarab92@gmail.com
מיכאל נוימיכאל נוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466758מיכאל נוימרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סובטרופיים)03-9485629micnoi@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/ProfessionalInformation/subject/Pages/tachshivim.aspx">תחשיבים</a>תחשיבים