חוברת מחקרים - מו"פ לכיש

מו"פ שה"מ - מטעים בלכיש, חנן בזק

מו"פ שה"מ בלכיש הוא אחד מהיעדים המרכזיים ששה"מ הציב לעצמו בעשור האחרון, והוא גולת הכותרת לחיזוק הפיתוח המקצועי במחקרים יישומיים ודוגמה לאיכות ולמצוינות.
המו"פ בלכיש משמש דוגמה ומופת לפעילות מדריכי המטעים, המובילים את המחקרים כחוקרים ראשיים ואחראים לביצועם ברמה גבוהה, לניתוחם ולהסקת המסקנות המתבקשות מהם.
חוברת זו, המסכמת פעילות שנפרשה על פני שנים אחדות, מציגה את החזות של שה"מ ומשקפת את המקצוענות ואת דרך העבודה עם המגדלים בבואנו לטפל בנושאים המרכזיים בענף המטעים.
בהזדמנות זו ברצוני לברך את מדריכי המטעים שלקחו על עצמם משימה חשובה ומאתגרת זו, ולהודות להנהלת האגף, לשוקי קנוניץ, לערן הרכבי ולניצן רוטמן, על מסירותם ועל ההשקעה ממרצם ומזמנם בביצוע פרויקט חשוב זה; במיוחד מבקש אני להודות לערן הרכבי, המרכז את הוועדה המקצועית בצורה מושלמת, ולצוות החווה: מנהלת המו"פ דליה ענו, משה מלכה וישראל מולאי, על עבודתם המסורה במו"פ.
אין לי ספק שפעילות מעין זו תלך ותתרחב גם לענפי חקלאות נוספים, בהובלת מדריכי שה"מ.
יישר כוח לכולם והצלחה בהמשך.​