חוברת מחקרים - מו"פ לכיש

 

 

השפעת הכיסוי בפוליאתילן על מועד הפריחה בגויאבהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/perot/mataim/hoveret_keren_mechkarim_mataim/Pages/duach_guyava‬‏_younismoghira.aspxהשפעת הכיסוי בפוליאתילן על מועד הפריחה בגויאבה
בחינת זני אבוקדו דמויי האס באזור לכישhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/perot/mataim/hoveret_keren_mechkarim_mataim/Pages/duach_avocado_mikinoy.aspxבחינת זני אבוקדו דמויי האס באזור לכיש
בחינת ביצועי כנות תפוח שונות למים מושבים ומים מתוקים בזן ענהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/perot/mataim/hoveret_keren_mechkarim_mataim/Pages/duach_tapuach_anna_shimon_antman.aspxבחינת ביצועי כנות תפוח שונות למים מושבים ומים מתוקים בזן ענה
פתיח לחוברת https://www.moag.gov.il/shaham/Unit/perot/mataim/hoveret_keren_mechkarim_mataim/Pages/Patiach_lhovert.aspxפתיח לחוברת
פרוטוקולי גידול לזני גפן מאכל מצטיינים מכרם ההשבחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/perot/mataim/hoveret_keren_mechkarim_mataim/Pages/protokol_gidul_kerem.aspxפרוטוקולי גידול לזני גפן מאכל מצטיינים מכרם ההשבחה