חוברת מחקרים - מו"פ לכיש

במסגרת חלקות המו"פ בחוות לכיש, הוחלט בשנת 2014 על מהלך של נטיעת חלקת אבוקדו לבחינת התאמת הגידול לאזור לכיש. בשנת 2015 בוצעו הכנות של השטח, מתוך כוונה לנטוע באביב 2016, ואכן ניטעה החלקה בתחילת אפריל 2016. בהמשך, לאחר ביצוע הנטיעה העיקרית, ניטעו שתי שורות נוספות, כדי לכלול בניסוי את כל מגוון הזנים הקיים בישראל.

בחינת זני אבוקדו דמויי האס באזור לכיש​