חוברת מחקרים - מו"פ לכיש

תוכנית ההשבחה של מנהל המחקר החקלאי היא תהליך תלת-שלבי, כשבשלב הראשון מתבצעות הכלאות שתוצריהן נשתלים כגפן בודדת. מקווים מבטיחים נלקח חומר ריבוי ל-23 שתילים. גפנים אלו מחולקים לשתי קבוצות: האחת, 12 גפנים המטופלים בחומרי צמיחה; והשנייה, 12 גפני ביקורת. בשלב זה נלקחים במועד הבציר מדגמים לאפיון שיטתי במשך 3 שנים, ואם הם עומדים במרבית הקריטריונים, נלקח מהם חומר ריבוי לחלקות מבחן ברמה של כ-100 גפנים. בחלקת המבחן מתבצע טיפול סטנדרטי בגפנים, כולל כמה טיפולים הכוללים ביקורת, טיפול בג'יברלין וציטוקינין להגדלה, טיפול בג'יברלין לדילול וטיפול בג'יברלין ובציטוקינין להגדלה. לאחר אפיון תלת-שנתי נלקח חומר ריבוי על ידי מגדלים (המורשים לקחת גם חומר ריבוי בשלבים מוקדמים יותר, על פי שיקול דעתם). התוכנית המובנית אורכת כ-9-8 שנים, אך אינה כוללת מרכיבים של התאמת פרוטוקול הגידול לזנים החדשים, העשויים להיות שונים בתכונותיהם מהזנים הקיימים.

פרוטוקולי גידול לזני גפן מאכל מצטיינים מכרם ההשבחה