תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

הגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאימטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_effect_of_wetting_the_root_zone_with_the_growth_retardent_magic_on_the_development_of_hass_avacodo.aspxהגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'02/06/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1744
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019שירות ההדרכה והמקצועעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspxחוברת גידול מטילות לביצי מאכל 201901/06/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1710
רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspxרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעיל26/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca858
אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ofot_june_2020.aspxאמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה 25/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1742

 

 

קנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראלהגנת הצומח;יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהגנת הצומח;הגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/ptihat_shvakim/Pages/yevu_kanada_agvaniot.aspxקנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראל02/06/2020 21:00:00{7782ece3-850e-4e24-a869-2780036691bf}5c4b91a9-c8f8-4c32-a272-0e1d18654a542
פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים02/06/2020 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020יבוא ויצואיבוא יצוא (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_05_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 202001/06/2020 21:00:00{8553cc12-70e1-4e7c-99ad-76b0a3970c95}0793d58f-9e8f-475a-a1bc-0e93cbe2743b71
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירונישנת היער העירוני;שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני01/06/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4106

 

 

 

 

 

 

מפגשי הכנה לקורס "גוזם מומחה"שירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/mifgash_hachana_curse_gozem.aspxמפגשי הכנה לקורס "גוזם מומחה"07/07/2020 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc449
יום עיון למגדלי אפרסמוןשירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/yomiyun_afarsemon_june_2020.aspxיום עיון למגדלי אפרסמון24/06/2020 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc446
קורס העשרה בנושא ניהול רפת בתכנת נ.ע.השירות ההדרכה והמקצועבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/curse_niul_refet_noa.aspxקורס העשרה בנושא ניהול רפת בתכנת נ.ע.ה21/06/2020 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc447
סיור לחלקות מנגו וליצ'ישירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/siur_megadli_mango.aspxסיור לחלקות מנגו וליצ'י15/06/2020 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc448

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה