תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

תכשירי הדברה מורשים לשימוש באפרסמון המיועד ליצוא - 2021-20שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואהגנת הצומח;מטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/list_of_pesticides_for_export_in_persimmon.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש באפרסמון המיועד ליצוא - 2021-2026/10/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1850
הנחיות גידול טווידיהשירות ההדרכה והמקצועתחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tweedia.aspxהנחיות גידול טווידיה19/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1849
תות שדה בחלקות מניבותשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Strawberries.aspxתות שדה בחלקות מניבות17/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1848
חוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_vegetables_in_hydroponics.aspxחוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקה14/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1847

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים25/10/2020 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2020כלבתמכון וטרינרי (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל 202025/10/2020 22:00:00{b846d942-b5d3-4226-a734-63bcac729541}67f42550-1f4c-4219-afa9-649cf18ebff219
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - ספטמבר, 2020שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;עופותשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_september_2020.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - ספטמבר, 202025/10/2020 22:00:00{b1a82eef-5d96-41ed-b2c6-31d952781440}5592e1ed-79e0-4424-9dea-e763199f691111
התפרצויות שפעת העופות H5N8בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N825/10/2020 22:00:00{0132b82a-9d94-4ab2-a09b-2edbd547a146}688527a7-852b-4799-a914-0b57c68bfe8e9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה