תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

בפרדס, מאי-יוני 2021שירות ההדרכה והמקצועהדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/in-the-orchard-guidelines-for-may-june-2021.aspxבפרדס, מאי-יוני 202112/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1924
התמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס בעזרת גידול במצעים מבודדיםשירות ההדרכה והמקצועהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dealing-with-the-phenomenon-of-degeneration-in-rosacea.aspxהתמודדות עם תופעת הניוון ברוסקוס בעזרת גידול במצעים מבודדים12/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1925
סיכום בדיקת יעילות מרססים בשקדשירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary-of-an-efficiency-test-in-almond-sprayers.aspxסיכום בדיקת יעילות מרססים בשקד08/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1922
'דבורים כחול לבן' - סיכום עונת האביבשירות ההדרכה והמקצועדבוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/blue--and-white-bees.aspx'דבורים כחול לבן' - סיכום עונת האביב08/05/2021 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1923

 

 

קול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינוןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/call-for-displaying-ornamental-garden-projects.aspxקול קורא להצגת מיזמים בתחום הגינון10/05/2021 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4125
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםהמזון שאנחנו אוכלים;יבוא ויצוא;מזון מן החייבוא יצוא (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים09/05/2021 21:00:00{42be0c1f-5700-4199-be39-78001b76cd02}983a65da-d40b-4d1c-a77e-5a64bca1e01816
חוברת חדשה - גידול תירסשירות ההדרכה והמקצועגידולי שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hovert_gidul_tiras.aspxחוברת חדשה - גידול תירס08/05/2021 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4124
התפרצויות שפעת העופות H5N8בריאות בעלי חייםמערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N808/05/2021 21:00:00{0132b82a-9d94-4ab2-a09b-2edbd547a146}688527a7-852b-4799-a914-0b57c68bfe8e9

 

 

 

 

 

 

סדנה – 'כלכלה בחקלאות'שירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/sadnaa_calcala_2021.aspxסדנה – 'כלכלה בחקלאות'13/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc451
SAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישישירות ההדרכה והמקצועשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);שימור קרקע וניקוז;חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/seminar_on_agriculture_and_the_environment_3.aspxSAVE THE DATE - סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה - מפגש שלישי09/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc494
קורס גידול מדשאות ואחזקתןשירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/growing_lawns.aspxקורס גידול מדשאות ואחזקתן01/06/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc495
יום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוישירות ההדרכה והמקצועהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/habitats_for_ornamental_trees.aspxיום עיון מקוון - בתי גידול לעצי נוי24/05/2021 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc493

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה