תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

תחשיב גידול קנאביס רפואי, אוקטובר 2017שירות ההדרכה והמקצועכלכלת הייצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_cannabis_october_2017.aspxתחשיב גידול קנאביס רפואי, אוקטובר 201716/02/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1537
תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומחשירות ההדרכה והמקצוע;מזון מן החיאגרואקולוגיה;חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sustainable_nutrition_and_food_security_in_agriculture_in_Israel.aspxתזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומח06/02/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1536
גידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_yerakot_al_matza_kokus.aspxגידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסים05/02/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1535
מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 2019שירות ההדרכה והמקצוע;דבוריםדבורים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_dvorim.aspxמניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים, ינואר 201930/01/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1534

 

 

Immediate notification tb 08-02-19Veterinary Serviceshttps://www.moag.gov.il/en/Ministrys Units/Veterinary_Services/Epidemiology/O.I.E - Reports/Periodical and annual Disease reports for notifyble and specific diseases/2019/Pages/Immediate_notification-tb-08-02-19.aspxImmediate notification tb 08-02-1917/02/2019 22:00:00{a5eb2d5f-d23f-4dd3-84e3-5c9487dbc5ad}67578d90-3538-4ad4-a85c-d3bc7ee6bc1012
דיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.19שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים;אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_13-02-19.aspxדיווח המשך 8 ל- O.I.E פה וטלפיים - 13.2.1913/02/2019 22:00:00{3d71c800-bb24-450d-a1d3-496c0a7cc046}b83cf44d-368a-44b0-a456-8618470e65987
קודי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020 (ללא מקדמי הקצאה)גורמי ייצורhttps://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/kodei_gidul2020.aspxקודי הקצאת עובדים זרים לשנת 2020 (ללא מקדמי הקצאה)11/02/2019 22:00:00{6a684ffa-5dd1-4de1-906a-9a9cc8645d44}293eec68-7797-409d-83a7-ef5a9aec6d0212
הודעה ליבואן - אושר יבוא של תרביות רקמה של קנביס מקנדהיבוא ויצוא;מידע לחקלאי;יבוא צמחים ומוצריהםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הסגר צמחים (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tarbit_kanabis.aspxהודעה ליבואן - אושר יבוא של תרביות רקמה של קנביס מקנדה10/02/2019 22:00:00{aec2811c-9b28-415a-a397-661ed604f684}c8f8b9f4-e4f7-4418-8fad-14c428ac4384111

 

 

 

 

 

 

קורס אילנאי - מומחה עצים, אפריל-ספטמבר 2019שירות ההדרכה והמקצוע;גינון וגני נויהנדסת הצומח וגנים בוטנייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/kol_kore_curse_Ilani.aspxקורס אילנאי - מומחה עצים, אפריל-ספטמבר 201928/04/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc357
השתלמות בנושא גידול מטילות לביצי מאכלשירות ההדרכה והמקצוע;עופותעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/istalmut_metilot_2019.aspxהשתלמות בנושא גידול מטילות לביצי מאכל31/03/2019 21:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc373
חקלאות חכמה ושימוש ברחפניםשירות ההדרכה והמקצוע;מטעים;ירקותמיכון וטכנולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Smart_agriculture.aspxחקלאות חכמה ושימוש ברחפנים11/03/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc370
קורס בנושא מצעים מנותקים והידרופוניקהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/Detached_linen_course_and_hydroponics.aspxקורס בנושא מצעים מנותקים והידרופוניקה10/03/2019 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc371

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה