תחום ירקות חסויים

 

 

 

 

 

 

הדברת פגעים באבטיחמידע לחקלאי;תכשירי הדברה;שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspxהדברת פגעים באבטיח29/03/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1166
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןשירות ההדרכה והמקצועדבוריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspxדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלון24/03/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1726
רשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםשירות ההדרכה והמקצועמטעיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Friendly_methods_for_reducing_damage_from_the_Mediterranean_fruit_fly.aspxרשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרם18/03/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1725
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020תכשירי הדברה;שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירי הדברה ליצואמטעים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_mazikim_machaloth_kerem.aspxרשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 202017/03/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1168

 

 

השירותים הווטרינריים מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!שירותים וטרינרייםשירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/aviv_samech_2020.aspxהשירותים הווטרינריים מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!06/04/2020 21:00:00{38c7a5d8-e052-443e-94d8-9d27365e1491}489c1396-92a8-49e1-9e79-a91628b0bec88
השירותים להגנת הצומח מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!הגנת הצומחהגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/aviv_samech.aspxהשירותים להגנת הצומח מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!06/04/2020 21:00:00{8e135d78-862e-482b-8611-e27869276af8}9303da56-b31b-46ec-aa05-7e600a9a7f3029
רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020הגנת הצומח;ענפי בעלי חיים;מידע לחקלאיחומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/yom_iun_gefen_3-20.aspxרשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.202005/04/2020 21:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe649
אירועי מחלת הכלבת בישראלכלבתמכון וטרינרי (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל04/04/2020 21:00:00{b846d942-b5d3-4226-a734-63bcac729541}67f42550-1f4c-4219-afa9-649cf18ebff219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/Pages/tenders.aspx" title="מכרזים">tenders.aspx</a>מכרזים
<a href="/shaham/Unit/perot/hadarim/Pages/atarim_hadarim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הדרים
<a href="/shaham/Unit/perot/mataim/Pages/atarim_mataim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מטעים
<a href="/shaham/Unit/flowers/handasat_zomeah_ganim/Pages/atarim_handasat_zomeah_ganim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום הנדסת הצומח
<a href="/shaham/Unit/anfe_sherut/micun_tech/Pages/atarim_micun.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום מיכון וטכנולוגיה