תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

ירקות בשטחים פתוחים

 

 

הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא 2020 - 2021שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/guidelines_and_recommendations_for_exporting_pepper_2020_2021.aspxהנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא 2020 - 202129/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1777
גידול בצל מבצלצולים, יולי 2020שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומח;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal_2019.aspxגידול בצל מבצלצולים, יולי 202022/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1357
גידול שום, יולי 2020שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_shum_july_2020.aspxגידול שום, יולי 202022/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1361
מבזק למגדלי התבלינים - מניעת תפיסות מזיקי הסגר באירופהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/prevention_of_seizures_of_quarantie_pessts_in_europe.aspxמבזק למגדלי התבלינים - מניעת תפיסות מזיקי הסגר באירופה15/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1769

 

 

קול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;ירקות חסוייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_vegetables.aspxקול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 202105/08/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4112
כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 202018/07/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4111
קול קורא - קורס לגידול ירקות בערבהשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_gidul_yerakot.aspxקול קורא - קורס לגידול ירקות בערבה07/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4103
סיכום מחקרים בגזר, יוני 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_mechkarim_gezer_june_2019.aspxסיכום מחקרים בגזר, יוני 201918/06/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e493

 

 

גואל חדדגואל חדד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466881<img alt="יואל חדד" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoel_hadad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גואל חדדמרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)04-6489101yoelh@shaham.moag.gov.il
נביל עומרינביל עומרי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466807<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/nabil_omri_2.jpg" width="117" style="BORDER:0px solid;" />נביל עומריממ"ר בכיר מחוזי (גידולי עלים וירקות)04-6423929omanab@shaham.moag.gov.il
שחר פינקוביץשחר פינקוביץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466894שחר פינקוביץמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)08-9920999pincosha@shaham.moag.gov.il
שלי גנץשלי גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466837שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)shegan@shaham.moag.gov.il

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/yerakot/yerakot_shtahim_ptuhim/Pages/atar_yerakot_openspaces.aspx" title="אתרים נבחרים ">atar_yerakot_openspaces.aspx</a>אתרים נבחרים בתחום ירקות