תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

ירקות בשטחים פתוחים

 

 

רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 2020שירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;ירקות;תכשירי הדברה;תכשירי הדברה ליצואירקות בשטחים פתוחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2020.aspxרשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ינואר 202005/01/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1391
בחינת יעילות חומרי הדברה שונים על אוכלוסיות שדה של פסילת הגזרירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_hadbara_psilat_gezer.aspxבחינת יעילות חומרי הדברה שונים על אוכלוסיות שדה של פסילת הגזר05/01/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1689
בחינת מועדי תחילת טיפול כנגד קימחון בגזר - עין חרוד איחוד 2018ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kimachon_bgezer.aspxבחינת מועדי תחילת טיפול כנגד קימחון בגזר - עין חרוד איחוד 201805/01/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1690
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בגידול קורנית THYMEשירות ההדרכה והמקצוע;תכשירי הדברה ליצוא;תכשירי הדברהירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshirim_thyme.aspxרשימת תכשירי הדברה לפגעים בגידול קורנית THYME17/12/2019 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1678

 

 

סיכום מחקרים בגזר, יוני 2019שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_mechkarim_gezer_june_2019.aspxסיכום מחקרים בגזר, יוני 201918/06/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e493
קול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_tapuacadama.aspxקול קורא - קורס לגידול תפוחי אדמה07/05/2019 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e490
קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019ירקות;שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspxקול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 201906/06/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e457

 

 

גואל חדדגואל חדד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466881<img alt="יואל חדד" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoel_hadad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גואל חדדמרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)04-6489101yoelh@shaham.moag.gov.il
מוחמד אבו טועמהמוחמד אבו טועמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466721<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/muahed_abu_toame.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מוחמד אבו טועמהמדריך מחוזי ורפרנט (ירקות בשטח פתוח)04-6816100mohmyofi@shaham.moag.gov.il
עדי סויסהעדי סויסה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466725עדי סויסהמדריכה מחוזית (ירקות)08-9920983adisuisa@shaham.moag.gov.il
דוד סילברמןדוד סילברמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466751<img alt="דוד סילברמן" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/david_silvermann1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (לגידולים מוגנים)03-9485321dasil@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

כנס סיכום מחקרים בגידול בטטהשירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_mechkarim_batata.aspxכנס סיכום מחקרים בגידול בטטה25/01/2020 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc429

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/yerakot/yerakot_shtahim_ptuhim/Pages/atar_yerakot_openspaces.aspx" title="אתרים נבחרים ">atar_yerakot_openspaces.aspx</a>אתרים נבחרים בתחום ירקות