תחום ירקות בשטחים פתוחים

 

 

 

ירקות בשטחים פתוחים

 

 

תכשירי הדברה מורשים לשימוש בתות-שדה המיועד ליצוא – 2020-21שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_strawberries.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש בתות-שדה המיועד ליצוא – 2020-2108/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1883
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות - 2020-21שירות ההדרכה והמקצוע;תכשירים ליצואירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_tomatoes.aspxתכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות - 2020-2108/02/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1885
וירוס קיפול עלים (PLRV) בתפוחי אדמה בישראלשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/plrv_in_potato.aspxוירוס קיפול עלים (PLRV) בתפוחי אדמה בישראל20/01/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1878
נוכחות גבוהה של נגיף PVY במזרעי הסתיו בתפוח אדמה ומניעת המשך התבססותושירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pvy_in_potato.aspxנוכחות גבוהה של נגיף PVY במזרעי הסתיו בתפוח אדמה ומניעת המשך התבססותו16/01/2021 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1876

 

 

קול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצוע;ירקותירקות בשטחים פתוחים;ירקות חסוייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_vegetables.aspxקול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 202105/08/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4112
כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020שירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 202018/07/2020 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4111
ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף בעלי חיים;אגף פירות;אגף ענפי שירות;אגף פרחים והנדסת הצומח;הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4104
קול קורא - קורס לגידול ירקות בערבהשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_gidul_yerakot.aspxקול קורא - קורס לגידול ירקות בערבה07/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4103

 

 

גואל חדדגואל חדד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466881<img alt="יואל חדד" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yoel_hadad.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גואל חדדמרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)04-6489101yoelh@shaham.moag.gov.il
נביל עומרינביל עומרי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466807<img alt="" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/nabil_omri_2.jpg" width="117" style="BORDER:0px solid;" />נביל עומריממ"ר בכיר מחוזי (גידולי עלים וירקות)04-6423929omanab@shaham.moag.gov.il
שחר פינקוביץשחר פינקוביץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466894שחר פינקוביץמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)08-9920999pincosha@shaham.moag.gov.il
שלי גנץשלי גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466837שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)shegan@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

מפגש מגדלי תפוח אדמהשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Pages/cenes_tapuach_adama.aspxמפגש מגדלי תפוח אדמה28/02/2021 22:00:00{301e9395-db40-4ff7-9e26-8ba80b1dd9f8}88448340-ab74-4764-8100-ed1f9bb3a3dc486

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/yerakot/yerakot_shtahim_ptuhim/Pages/atar_yerakot_openspaces.aspx" title="אתרים נבחרים ">atar_yerakot_openspaces.aspx</a>אתרים נבחרים בתחום ירקות