נהלים

בסיס לנוהל יבוא טרקטורים.  
מטרת הנוהל: הסדרת יבוא טרקטורים חקלאיים בעלי תקינה אירופית; תיאור דרישות היבוא באופן בהיר; תיאור תהליך הגשת בקשה לרישיון יבוא.

נוהל יבוא טרקטורים

 

 

קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_cotton_2019.aspxקול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2019
מצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyuon_zon_november_2018.aspxמצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה חורף - אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentations_palcha_winter_october_2018.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה חורף - אוקטובר 2018