פרסומים

הטבלה מרכזת את נתוני הגידול הבסיסיים של פרחי קטיף רבים, הכוללת פרטים כגון: בית הגידול (חממה/בית רשת/שטח פתוח), צפיפות השתילה, הצורך בתאורה ואופן השימוש בה, הנחיצות בהורמונים והשימוש בהם ונתונים נוספים רבים.
מטרת הטבלה להוות כלי עזר בידי החקלאי והמדריך בבחירת הגידול המתאים לשטח ובעזרתה יוכל החקלאי לתכנן את משקו. בנוסף, הטבלה עשויה לחשוף את החקלאים לגידולים שונים שלא הכירו בעבר, וייתכן שיתאימו לגידול במשקם.
כדי להשתמש בטבלה יש להוריד את הקובץ למחשב שלכם. הקשה על התיבה "הורד" תאפשר את הורדת המסמך למחשב האישי.
בעתיד בכוונתנו להרחיב ולשדרג את הקובץ, ולכן המשתמשים מתבקשים להשאיר את פרטיהם בדף ההרשמה, כך שנוכל לעדכן אתכם על פרסום הגרסה המעודכנת.
אופן השימוש בטבלה
לאחר הורדת הקובץ למחשב שלכם, פתחו אותו (יש צורך בתוכנת אקסל). הנתונים מוצגים בדף נפרד לכל גידול. בצדו העליון של הדף ישנו חץ קטן, אשר לחיצה עליו תפתח בפני המשתמש רשימה שממנה יוכל לבחור גידול מסוים. בעת בחירת הגידול יוצגו בדף כל הפרטים הרלבנטיים העשויים לסייע למגדלים בבחירת הגידול, שיתאים לתנאים במשקם. ניתן גם להדפיס את הדף בלחיצה על צמד המקשים Ctrl + P.

טבלת נתוני גידול ראשוניים

 

 

מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspxהרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.
SAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'יhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_curse_gidul_mango.aspxSAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'י