פרסומים

הטבלה מרכזת את נתוני הגידול הבסיסיים של פרחי קטיף רבים, הכוללת פרטים כגון: בית הגידול (חממה/בית רשת/שטח פתוח), צפיפות השתילה, הצורך בתאורה ואופן השימוש בה, הנחיצות בהורמונים והשימוש בהם ונתונים נוספים רבים.
מטרת הטבלה להוות כלי עזר בידי החקלאי והמדריך בבחירת הגידול המתאים לשטח ובעזרתה יוכל החקלאי לתכנן את משקו. בנוסף, הטבלה עשויה לחשוף את החקלאים לגידולים שונים שלא הכירו בעבר, וייתכן שיתאימו לגידול במשקם.
כדי להשתמש בטבלה יש להוריד את הקובץ למחשב שלכם. הקשה על התיבה "הורד" תאפשר את הורדת המסמך למחשב האישי.
בעתיד בכוונתנו להרחיב ולשדרג את הקובץ, ולכן המשתמשים מתבקשים להשאיר את פרטיהם בדף ההרשמה, כך שנוכל לעדכן אתכם על פרסום הגרסה המעודכנת.
אופן השימוש בטבלה
לאחר הורדת הקובץ למחשב שלכם, פתחו אותו (יש צורך בתוכנת אקסל). הנתונים מוצגים בדף נפרד לכל גידול. בצדו העליון של הדף ישנו חץ קטן, אשר לחיצה עליו תפתח בפני המשתמש רשימה שממנה יוכל לבחור גידול מסוים. בעת בחירת הגידול יוצגו בדף כל הפרטים הרלבנטיים העשויים לסייע למגדלים בבחירת הגידול, שיתאים לתנאים במשקם. ניתן גם להדפיס את הדף בלחיצה על צמד המקשים Ctrl + P.

טבלת נתוני גידול ראשוניים

 

 

סיכום מחקרים בגזר, יוני 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_mechkarim_gezer_june_2019.aspxסיכום מחקרים בגזר, יוני 2019
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020