פרסומים

משרד החקלאות מכריז על "שנת יער עירוני" לרגל חגיגות ה -70 למדינת ישראל.

העצים הינם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים למעלה מ- 90% מאוכלוסיית ישראל. תרומת העצים לסביבה הינה נופית, אסטטית, סביבתית, אקלימית, אקולוגית וחברתית. אנו מציעים בזאת לרשויות המקומיות ולעיריות לחבור אלינו למיזם "היער העירוני".
מטרת המיזם לכוון את ניהול העצים בעיר לניהול כולל, בדומה ליער, ולהתייחס אל מכלול העצים בעיר כאל גורם חי אחד. תוצאות המיזם יובילו לעתיד טוב יותר לנו, לדורות הבאים וכמובן לעצים בעיר.
אופן ההשתתפות:
הרשויות והעיריות המעוניינות להשתתף במיזם ייקחו חלק בכמה משימות, שעליהן יקבלו ניקוד.
בהתאם לסיכום הנקודות, תוכתר הרשות בתואר: "בעלת יער עירוני מצטיין", "בעלת יער עירוני מעולה" או "בעלת יער עירוני מעולה לדוגמה". כמו כן, בשנה הבאה, במהלך חגיגות יום העצמאות ה - 71 למדינת ישראל, נכריז על הרשויות הפועלת על פי עקרונות "היער העירוני".
הרשויות והעיריות שייקחו חלק במיזם ייהנו מהדרכה שוטפת, מהכוונה מקצועית, ממגוון השתלמויות ואף מהשתתפות בקורס "יער עירוני וגינון מקיים", העתיד להתקיים בחודש יוני 2018.
דרכים ליצירת קשר:
• באמצעות מילוי טופס אינטרנטי
• בדוא"ל: lilac.deutsch@gmail.com - נייד 054-4422649 (לילך רובין); נא לציין את שם הרשות, את פרטי איש הקשר ואת מספר הטלפון שלו.

יער עירוני

 

 

דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspxהרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.