פרסומים

​לכל מאן דבעי
הנדון: דחיית מועד הגשת  קול קורא ליער העירוני

שלום רב,
ראשית, ברצוננו להודות לכל הנרשמים עד כה למיזם היער העירוני לשנת 2020. לצערנו, בשל מגפת הקורונה בארץ ובעולם בכלל, הוחלט לדחות את מועד הגשת 'קול קורא' ולחדשו בשנית לקראת שנת 2021.
מידע ועדכונים לגבי הדרישות ומשימות המיזם יפורסמו בסמוך לשנת 2021.

בברכה,
צוות המיזם
תחום הנדסת הצומח

 

 

מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspxהרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.
'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_mezam_yaar_ironi_20192020.aspx'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20