פרסומים

משרד החקלאות מכריז על "שנת יער עירוני" לרגל חגיגות ה -70 למדינת ישראל. המיזם בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, פורום ה- 15, איגוד אדריכלי הנוף בישראל, הארגון לגננות ולנוף בישראל ומרכז דע גן.

העצים הינם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית. מעל 90% מהאוכלוסייה במדינת ישראל מתגוררים בסביבה עירונית, המאופיינת בבנייה צפופה, בזיהום סביבתי ובתופעת "אי החום" העירוני. העצים בעיר נותנים מענה לקשיים אלו ותורמים לסביבה מהיבטים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, אקלים, אקולוגיה וחברה.

במסגרת המיזם "יער עירוני", על הרשות (עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית) לעמוד ברשימת משימות ותנאים המצורפת להלן. התחרות תתקיים בין רשויות הדומות במאפייני האקלים שבתחומן ובכמות התושבים.
תוצאותיהן של חלק מהמשימות תיבחנה כבר בשנה הקרובה, וחלק מהמשימות מציבות יעדים לטווח של חמש שנים.
את החומרים בצירוף המסמכים הדרושים ותמונות ניתן לשלוח עד חודש חשוון תשע"ט, נובמבר 2018, לכתובת הדוא"ל: לילך רובין: Lilac.deutsch@gmail.com ; או יוסי בן שחר: osyb@shaham.moag.gov.il.
ועדת השיפוט תבחן את החומר, תבצע לפי הצורך בדיקה מדגמית של הנתונים שיוגשו, ותכריז על הרשות הפועלת על פי עקרונות "היער העירוני" ביום העצמאות ה- 71 של מדינת ישראל.

להרחבה - מיזם היער העירוני - מידע כללי ומשימות

יער עירוני

 

 

דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות
הרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mipgash_mezam_yaar_ironi.aspxהרשמה ראשונית - "מיזם היער העירוני" לשנת 2019/20העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.