פרסומים

תחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות עתיד לערוך בחודש ינואר 2020 קורס חדש: "מומחה עצים", אשר נועד לפתח ולקדם אנשי מקצוע המתמחים בכל הקשור בנושא עצים. הקורס מהווה המשך ישיר לקורס "גוזם מומחה" ולמיזם "יער עירוני" שהחל בשנת 2018.

בקורס זה יידונו מגוון תחומים, כמו: בחירת העץ במשתלה, בית הגידול, הכנת הקרקע, נטיעת העץ, טיפול ואחזקה של עצים, דישון והשקיה, הגנת הצומח בעצי נוי, שימור ואורתופדיה, גיזום נכון, ניהול סיכונים, העתקות עצים ועוד.
הקורס מורכב משני חלקים: החלק הראשון (מומחה לעצים א') יעסוק בהכרת העצים ובחירתם, טיפול ואחזקת העץ, דישון והשקיה, הגנת הצומח, מצעי גידול ותעלות שתילה, פיזיולוגיה ובוטניקה; והחלק השני (מומחה לעצים ב') יעסוק בגיזום נכון, שמירה על עצים, שימור ואורתופדיה, ניהול סיכונים והעתקות.
תנאי מוקדם להרשמה: תעודת קורס "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות.

הקורס מיועד לאנשי גינון מהמגזר העירוני והכפרי, אילנאים, אדריכלי נוף, אגרונומים, הנדסאי נוף, יועצים ומומחים הקשורים לתחום העצים.מיועד לאנשי גינון מהמגזר העירוני והכפרי, אילנאים, אדריכלי נוף, אגרונומים, הנדסאי נוף, יועצים ומומחים הקשורים לתחום העצים.

נושאי הקורס  

​* פיזיולוגיה ובוטניקה
* קרקע ומים
* זיהוי וגיזום עצי נוי
* טיפולים אורתופדיים
* הערכת סיכונים
* בטיחות ונהלים
* העתקות עצים
* הגנת הצומח בעצי נוי
* ניהול עצים ברשות
* בתי גידול

כל קורס הנו בהיקף של 11 מפגשים  בימי שני.
אם הנכם מעוניינים להשתתף בקורסים אלה וכדי שנוכל להיערך מראש, נודה על רישומכם [ללא כל התחייבות כספית] בלינק המצורף לחצו כאן.
מספר המשתתפים מוגבל.
במקרה של שינוי או ביטול הקורס תישלח הודעה לנרשמים.

לבירורים ולמידע נוסף  

יוסי בן שחר, מנהל תחום הנדסת הצומח, טל': 050-6241607
מירב חג'בי, רכזת הדרכה, טל': 050-4104139, דוא"ל: MeiravH@moag.gov.il

בברכה,
הצוות המארגן

 

 

כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 2020
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון