פרסומים

​צוות תחום הנדסת הצומח בשה"מ - משרד החקלאות, שם לו למטרה לפעול למען שדרוג ושיפור רמת הגינון ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא הדרכה בשטח, הניתנת על ידי מדריכי התחום, למפקחי
גינון, לקבלנים ולעובדים בתחום.
בהתאם לזאת, רשויות ומועצות המעוניינות בכך, מוזמנות ליצור קשר עם מדריכי התחום לקבלת הדרכות בתחומי הגינון השונים ללא עלות.

הדרכות​ ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות

 

 

קול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_vegetables.aspxקול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת- 2021.
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2021.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021חקלאים, חוקרים ומדריכים. הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 2021.
כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 2020