פרסומים

​הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת- 2019.
הדיונים (במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד הנה"ע ירקות) לקביעת סדרי עדיפויות ולאישור תוכניות המחקר וניסויי שדה לשנת 2019 יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר 2018. סך-כל התקציב להצעת מחקר לא יעבור 80 אלף ש"ח לשנה.
את התוכנית יש להגיש כדלהלן: כל החוקרים, בין אם הם שייכים למינהל המחקר החקלאי ובין אם לא, יגישו את התוכניות לכתובת דוא"ל: hilam@moag.gov.il.

למידע המלא