פרסומים

השנה המדינה מתמודדת עם אתגר בריאותי חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים באחדותנו ובחוסן שלנו  לעבור את התקופה הזו. עם התקווה והאמונה הזו בליבנו, אנו נערכים לקיים את הכנס כבכל שנה. על אף זאת, ייתכן ומחקרים מסוימים נעצרו או נדחו בשל המצב.
כנס הבקר והצאן מתוכנן להתקיים בעוד 6 חודשים. הקול קורא מוגש בזאת ועל מנת לקבל תמונת מצב מצד חוקרים/מדריכים/מרצים, ונדרשת התייחסותכם בשלב ראשון לסעיפים 1 ו-2 מטה "שליחת שם עבודות רגילות והצעות להרצאות מוזמנות ורבי שיח".
בהתאם למשוב שהתקבל מהכנס האחרון, השנה בכוונתנו לתת עדיפות לרבי שיח בהשתתפות ובניהול רפתנים ונוקדים.
שיתוף הפעולה מצדכם חיוני על מנת להיערך בהתאם ולבחור השנה את התצורה הטובה והמוצלחת ביותר לקיום הכנס.

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן

 

 

קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהתחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לקיים בחודש אפריל יום עיון שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.
קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_Habitats_for_ornamental_trees.aspxקול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לערוך בחודש מאי 2021 כנס מקוון בתכנת ה'זום' לכלל ציבור המתעניינים בנושא בתי הגידול לעצי נוי.
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspxתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח