פרסומים

השנה המדינה מתמודדת עם אתגר בריאותי חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים באחדותנו ובחוסן שלנו  לעבור את התקופה הזו. עם התקווה והאמונה הזו בליבנו, אנו נערכים לקיים את הכנס כבכל שנה. על אף זאת, ייתכן ומחקרים מסוימים נעצרו או נדחו בשל המצב.
כנס הבקר והצאן מתוכנן להתקיים בעוד 6 חודשים. הקול קורא מוגש בזאת ועל מנת לקבל תמונת מצב מצד חוקרים/מדריכים/מרצים, ונדרשת התייחסותכם בשלב ראשון לסעיפים 1 ו-2 מטה "שליחת שם עבודות רגילות והצעות להרצאות מוזמנות ורבי שיח".
בהתאם למשוב שהתקבל מהכנס האחרון, השנה בכוונתנו לתת עדיפות לרבי שיח בהשתתפות ובניהול רפתנים ונוקדים.
שיתוף הפעולה מצדכם חיוני על מנת להיערך בהתאם ולבחור השנה את התצורה הטובה והמוצלחת ביותר לקיום הכנס.

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן

 

 

קול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_vegetables.aspxקול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת- 2021.
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2021.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021חקלאים, חוקרים ומדריכים. הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 2021.
כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 2020