פרסומים

בהתקרב שנת השמיטה (בשנת 2021) משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") מבקש לקבל מידע מגורמים רלבנטיים על קיום אירועים שונים כגון: תערוכות, ועידות, כנסים וכו' אשר מטרתם קידום המחקר וענפי החקלאות, העוסקים בין היתר בסוגיות הלכתיות של המצוות התלויות בארץ בהקשר החקלאי בכלל ובשנת השמיטה בפרט, (להלן: "אירועים") והמתקיימים בישראל (ללא מגבלת מיקום גיאוגרפי כלשהו).
הכוונה לאירועים שיתקיימו בין התאריכים: 1.1.2019 – 31.12.2019, הכול בהתאם לדרישות המפורטות ב-RFI זה ובכפוף למגבלות כמפורט בקובץ.

קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019​

 

 

סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspxסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019
מצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentations_kenes_bakar_2018.aspxמצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר