פרסומים

בהתקרב שנת השמיטה (בשנת 2021) משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") מבקש לקבל מידע מגורמים רלבנטיים על קיום אירועים שונים כגון: תערוכות, ועידות, כנסים וכו' אשר מטרתם קידום המחקר וענפי החקלאות, העוסקים בין היתר בסוגיות הלכתיות של המצוות התלויות בארץ בהקשר החקלאי בכלל ובשנת השמיטה בפרט, (להלן: "אירועים") והמתקיימים בישראל (ללא מגבלת מיקום גיאוגרפי כלשהו).
הכוונה לאירועים שיתקיימו בין התאריכים: 1.1.2019 – 31.12.2019, הכול בהתאם לדרישות המפורטות ב-RFI זה ובכפוף למגבלות כמפורט בקובץ.

קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019​

 

 

נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_cenes_bakar_2019.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה- 31 למדעי הבקר והצאןלקראת הכנס ה-31 למדעי הבקר, אנו מתכבדים להזמינכם להציג סיכומי מחקרים, ניסויים ותצפיות בתחום הבקר לחלב, בהרצאה פרונטלית או כמצגת-פוסטר, ולהציע נושאים לרב-שיח ולהרצאות מוזמנות.
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה