פרסומים

בהתקרב שנת השמיטה (בשנת 2021) משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") מבקש לקבל מידע מגורמים רלבנטיים על קיום אירועים שונים כגון: תערוכות, ועידות, כנסים וכו' אשר מטרתם קידום המחקר וענפי החקלאות, העוסקים בין היתר בסוגיות הלכתיות של המצוות התלויות בארץ בהקשר החקלאי בכלל ובשנת השמיטה בפרט, (להלן: "אירועים") והמתקיימים בישראל (ללא מגבלת מיקום גיאוגרפי כלשהו).
הכוונה לאירועים שיתקיימו בין התאריכים: 1.1.2019 – 31.12.2019, הכול בהתאם לדרישות המפורטות ב-RFI זה ובכפוף למגבלות כמפורט בקובץ.

קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019​

 

 

'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_mezam_yaar_ironi_20192020.aspx'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20
רישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2019.aspxרישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאןהננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאן, שיתקיים בבנייני האומה בירושלים, בימים שני עד רביעי, 2-4 בדצמבר 2019.
קול קורא: קורס מומחה עצים - יערן עירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/curse_moomhe_etzim_yaaran_ironi.aspxקול קורא: קורס מומחה עצים - יערן עירוניתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות עתיד לערוך בחודש ינואר 2020 קורס חדש: "מומחה עצים", אשר נועד לפתח ולקדם אנשי מקצוע המתמחים בכל הקשור בנושא עצים. הקורס מהווה המשך ישיר לקורס "גוזם מומחה" ולמיזם "יער עירוני" שהחל בשנת 2018.