פרסומים

תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לערוך בחודש מאי 2021 כנס מקוון בתכנת ה'זום' לכלל ציבור המתעניינים בנושא בתי הגידול לעצי נוי.

עצי נוי הגדלים במדרכות ובבתי גידול צרים אינם שורדים במשך שנים ארוכות. בתי גידול, שנפחם קטן ושההשקיה בהם מופסקת כעבור שנים אחדות, הם החסם העיקרי להמשך שגשוג העץ בבריאות ובחיוניות.
בשנים האחרונות חלה התקדמות נמרצת במתן מענה להגדלת נפח בית הגידול של העץ ולהשקיה רבת-שנים. רשות או מועצה, המאמצות פתרונות מעין אלה, נדרשות להשקיע ממון רב בבתי הגידול המוצעים. יתרה מכך, לעתים הפתרון המוצע כלל אינו הולם את תנאי הקרקע המקומיים, ולעתים לא נדרש פתרון יקר לקבלת בית גידול איכותי ורחב ממדים.
צוות תחום הנדסת הצומח בשה"מ עתיד לערוך יום עיון, שבמהלכו יוצגו  הפתרונות הקיימים היום בשוק לסוגיה זו, על יתרונותיהם וחסרונותיהם.

בתאריך 25 במאי 2021 ייערך כנס מקוון בתכנת ה'זום' לכלל ציבור המתעניינים בנושא בתי הגידול לעצי נוי.

אנו מזמינים אתכם - חוקרים, סטודנטים, אנשי מקצוע וחברות העוסקות בתחום בתי הגידול - להצטרף אלינו ולהגיש תקצירים להרצאות.
ועדה מקצועית תבחר מבין כלל ההצעות שיוגשו את ההרצאות המתאימות ביותר להצגה בכנס, ותודיע על כך לנבחרים.

המועד אחרון להגשת תקצירי הרצאות: 11.4.21.

שאלות ותקצירי הרצאות יש להפנות לרונזה אמארה,
טל': 050-6241102, Ronzaa@shaham.moag.gov.il.

 

 

קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהתחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לקיים בחודש אפריל יום עיון שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspxתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח
קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_egozi_adama.aspxקול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021