פרסומים

תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לקיים בחודש אפריל יום עיון שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.

מערכות השקיה יעילות, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, עשויות לחסוך כסף רב ולשמור על משאב המים החיוני והחשוב, שאמור לשמש את גם את הדורות הבאים.
במטרה לקדם את נושא ייעול ההשקיה, עתיד לערוך צוות תחום הנדסת הצומח בשה"מ יום עיון, שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.​

​יום העיון יתקיים בתאריך 20.4.2021 במתכונת מקוונת ב'זום'.
אנו מזמינים אתכם - חוקרים, אנשי מקצוע וחברות העוסקות בתחום ההשקיה - להצטרף אלינו כמרצים ביום העיון ולהגיש תקצירי הרצאות בנושא.
ועדה מקצועית תבחר מבין כלל ההצעות שיוגשו את ההרצאות המתאימות ביותר להצגה בכנס, ותודיע על כך לנבחרים.
מועד אחרון להגשת התקצירים: 1.3.21.
שאלות ותקצירי הרצאות יש להפנות לרונזה אמארה, טל': 050-6241102, Ronzaa@shaham.moag.gov.il.

 

 

תכנית הדרכה לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2021.aspxתכנית הדרכה לשנת 2021
עלון ענף הפרחים מספר 27https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_27.aspxעלון ענף הפרחים מספר 27
קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_Habitats_for_ornamental_trees.aspxקול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'