פרסומים

תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לקיים בחודש אפריל יום עיון שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.

מערכות השקיה יעילות, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, עשויות לחסוך כסף רב ולשמור על משאב המים החיוני והחשוב, שאמור לשמש את גם את הדורות הבאים.
במטרה לקדם את נושא ייעול ההשקיה, עתיד לערוך צוות תחום הנדסת הצומח בשה"מ יום עיון, שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.​

​יום העיון יתקיים בתאריך 20.4.2021 במתכונת מקוונת ב'זום'.
אנו מזמינים אתכם - חוקרים, אנשי מקצוע וחברות העוסקות בתחום ההשקיה - להצטרף אלינו כמרצים ביום העיון ולהגיש תקצירי הרצאות בנושא.
ועדה מקצועית תבחר מבין כלל ההצעות שיוגשו את ההרצאות המתאימות ביותר להצגה בכנס, ותודיע על כך לנבחרים.
מועד אחרון להגשת התקצירים: 1.3.21.
שאלות ותקצירי הרצאות יש להפנות לרונזה אמארה, טל': 050-6241102, Ronzaa@shaham.moag.gov.il.

 

 

קול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_Habitats_for_ornamental_trees.aspxקול קורא להגשת תקצירים ליום עיון 'בתי גידול לעצי נוי'תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לערוך בחודש מאי 2021 כנס מקוון בתכנת ה'זום' לכלל ציבור המתעניינים בנושא בתי הגידול לעצי נוי.
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspxתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח
קול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021 https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_egozi_adama.aspxקול קורא לתוכניות מחקר ותצפיות שדה בענף אגוזי אדמה לשנת 2021