פרסומים

העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.
אנו מציעים בזאת לרשויות המקומיות ולעיריות לחבור אלינו לשנתו השנייה של המיזם: "היער העירוני".
מטרת המיזם ליצור ניהול כולל בתחום העצים בעיר, בדומה ליער, ולהתייחס אל מכלול העצים בעיר כאל גורם חי אחד. תוצאות המיזם יובילו לעתיד טוב יותר לנו, לדורות הבאים וכמובן לעצים בעיר.

מסלולי המיזם:  

​מסלול מלא: הרשויות יכולות לקחת חלק במיזם בשיתוף כל העצים בעיר.
מסלול חלקי: הרשויות יכולות לקחת חלק במיזם לשם טיפוח שכונה או פארק כדי להקים בעתיד יער עירוני.

אופן ההשתתפות:  

הרשויות והעיריות המעוניינות להשתתף במיזם יבצעו כמה משימות, שעליהן יקבלו ניקוד. בהתאם לסיכום הנקודות, ייבחרו הרשויות הזוכות, ובסוף השנה הבאה נכריז על הרשויות הפועלת לפי עקרונות "היער העירוני".
הרשויות והעיריות שייקחו חלק במיזם ייהנו מהדרכה שוטפת, מהכוונה מקצועית וממגוון השתלמויות.

דרכים ליצירת קשר:  

☼ באמצעות מילוי טופס אינטרנטי
☼ בדוא"ל: Ronza.amara@gmail.com - נייד 050-6241102 (רונזה אמארה); נא לציין את שם הרשות, את פרטי איש הקשר ואת מספר הטלפון שלו.
מפגש היכרות ייערך במשרד החקלאות בבית דגן, בתאריך 12.9.2019, בין השעות 15:00-12:30.
להרשמה למפגש ההיכרות נא למלא את הטופס. ההשתתפות במיזם אינה מותנית בהגעה למפגש.

בברכה,
צוות המיזם – שה"מ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני