פרסומים

הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת- 2021.

​ההודעה מיועדת למוסדות ומכוני מחקר, למופים אזוריים, לוועדות חקלאיות לחוקרים, למדריכים ולחקלאים.

הדיונים (במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד הנה"ע ירקות) לקביעת סדרי עדיפויות ולאישור תוכניות המחקר וניסויי שדה לשנת 2020 יתקיימו במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר 2020. סה"כ התקציב להצעת מחקר לא יעבור 80 אלף ש"ח לשנה.
את התוכנית יש להגיש כדלהלן:
כל החוקרים, בין אם הם שייכים למינהל המחקר החקלאי ובין אם לא, יגישו את תוכניותיהם לכתובת דוא"ל: hilam@moag.gov.il.
חוקרי מנהל המחקר החקלאי,יגישו את תכניותיהם בליווי דפי השער המופקים דרך הפורטל (מערכת הקלדת דפי השער). יש להגיש את התוכנית ועקרונותיה ערוכה על-פי ההנחיות המופיעות באתר המדען הראשי www.science.moag.gov.il כקובץ וורד.

 

 

 

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי
עלון ענף הפרחים מספר 26https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_26.aspxעלון ענף הפרחים מספר 26תחום פרחים בשה"מ שמח להגיש לכם את עלון ענף הפרחים מספר 26. עלון זה יוצא לקראת החגים, והנחיות הגידול המופיעות בו מתייחסות לתקופת הסתיו והחורף.
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_falcha_summer.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2021