פרסומים

באתרGoogle Earth Engine Code , שהגישה אליו מתאפשרת בקלות וללא עלות [אך מותנה בהרשמה מראש], ניתן לצפות בצילומי לוויין, שבאמצעותם יכול המגדל לאתר שינויים החלים בחלקתו.
צילומי הלווין באתר גוגל שצוין לעיל כוללים מפות צימוח, כמו NDVI – מדד צימוח הבודק את רמת הצימוח בחלקה, הנחשב מוכר ואמין ונע בטווח של 1-0 לגבי צומח. בעזרת NDVI ניתן לזהות שונות ברמת הצימוח בחלקה; אמנם בשלב זה לא ניתן לרוב לדעת מהו הגורם לשונות באופן ודאי, אך נזהה באילו חלקים בחלקה נראית השונות ומהי עוצמתה, ובהתאם לכך ניתן לאתר את האזורים שבהם נדרש ביקור פיזי ואת הדברים הדורשים שימת לב.

למדריך המלא