פרסומים

העצים הינם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית. מעל 92% מהאוכלוסייה במדינת ישראל מתגוררים בסביבה עירונית, המאופיינת בבנייה צפופה, בזיהום סביבתי ובתופעת "אי החום" העירוני. העצים בעיר נותנים מענה לקשיים אלו ותורמים לסביבה מהיבטים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, אקלים, אקולוגיה וחברה.

במסגרת השנה השניה של מיזם "יער עירוני", על הרשות (עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית) לעמוד ברשימת משימות ותנאים, כמצורף להלן.
ראשית, ניתן לבחור באחד משני המסלולים:
1. מסלול מלא: הרשות תכריז על כל העצים בעיר כיער עירוני ותבצע את כל המשימות שלהלן.
2. מסלול חלקי: הרשות תבחר שכונה או פארק (לפחות כ-10 דונם) שבהם תטפח את היער העירוני שלה. יער זה יהווה דוגמה ליער עירוני קטן שאפשר להקים כמותו בעתיד בשכונות ובפארקים נוספים. אפשרות זו יכולה לסייע לרשויות שעדיין חסרות תכנית 'יער העירוני', להתחיל בתהליך בחלק קטן מהשטחים, מתוך תקווה שהיער זה יגדל בעתיד. במסלול זה ימולאו המשימות שלהלן לגבי השכונה או הפארק הנבחר. בשכונה יושם דגש על עצים במוסדות ציבור ומוסדות חינוך, ובנוסף על הצללה ברחובות מסביב ובדרך לתחבורה ציבורית.
את הדוחות, המסמכים הדרושים ותמונות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: רונזה אמארה: Ronza.amara@gmail.com; או יוסי בן שחר: yosyb@shaham.moag.gov.il.
ועדת השיפוט תבחן את החומר ותבצע לפי הצורך בדיקה מדגמית של הנתונים שיוגשו.

להרחבה - מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני