פרסומים

העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.

לאור הביקוש, אנו מזמינים אותכם לעוד מפגש הסברה על המיזם, אנו נקיים שני מפגשים אחד במרכז והשני בצפון.
• 23.10.19 - יום רביעי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ראשון לציון – אולם אירועים.
• 31.10.19 – יום חמישי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקים, ליד קיבוץ תל יוסף.
תוכנית היום:
10:30 - 11:00 – ברכות, היכרות עם תחום הנדסת הצומח
11:00 - 12:00 - הצגת המיזם לרשויות המשתתפות
12:00 - 12:30 – הצגת דוגמה משנה שעברה
דרכים להרשמה למיזם או למפגש הסברה והיכרות:
• באמצעות מילוי טופס אינטרנטי
• בדוא"ל: Ronza.amara@gmail.com - נייד 050-6241102 (רונזה אמארה); נא לציין את שם הרשות, את פרטי איש הקשר ואת מספר הטלפון שלו.

בברכה,
צוות המיזם – שה"מ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר​

עץ בוגר

 

 

דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני
טופס רישום לקבלת דיוור לחקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mailing_registration.aspxטופס רישום לקבלת דיוור לחקלאיבתקופה האחרונה אנו שוקדים על עדכון הפרטים והכתובות של הרשימות המצויות ברשותנו - בשה"מ. לפיכך, אם הנך מעוניין להמשיך לקבל עדכונים והזמנות לפעילויות שה"מ...
כנס מדעי הבקר והצאן לשנת 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/cenes_bakar.aspxכנס מדעי הבקר והצאן לשנת 2020