פרסומים

העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.

לאור הביקוש, אנו מזמינים אותכם לעוד מפגש הסברה על המיזם, אנו נקיים שני מפגשים אחד במרכז והשני בצפון.
• 23.10.19 - יום רביעי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ראשון לציון – אולם אירועים.
• 31.10.19 – יום חמישי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקים, ליד קיבוץ תל יוסף.
תוכנית היום:
10:30 - 11:00 – ברכות, היכרות עם תחום הנדסת הצומח
11:00 - 12:00 - הצגת המיזם לרשויות המשתתפות
12:00 - 12:30 – הצגת דוגמה משנה שעברה
דרכים להרשמה למיזם או למפגש הסברה והיכרות:
• באמצעות מילוי טופס אינטרנטי
• בדוא"ל: Ronza.amara@gmail.com - נייד 050-6241102 (רונזה אמארה); נא לציין את שם הרשות, את פרטי איש הקשר ואת מספר הטלפון שלו.

בברכה,
צוות המיזם – שה"מ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר​

עץ בוגר

 

 

הזמנה למפגש גיוס מפקחים בשירותים להגנת הצומח - 3.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/gius_mefakhim.aspxהזמנה למפגש גיוס מפקחים בשירותים להגנת הצומח - 3.12.19בואו ל"מפגש זרקור", הכירו את הפעילות הארגונית הענפה וקבלו הסברים על המשרות הפנויות בשירותים להגנת הצומח!
מיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mezam_yaar_ironi_yadim.aspxמיזם היער העירוני 2019/20 - מידע כללי ומשימות
SAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'יhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_curse_gidul_mango.aspxSAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'י