פרסומים

העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר בהשפעתו על הסביבה העירונית הצפופה, שבה מתגוררים יותר מ-92% מאוכלוסיית ישראל. באופן כללי, ניתן לסכם ולומר כי תרומת העצים לסביבה מתבטאת בתחומי חיים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, סביבה, אקלים, אקולוגיה וחברה.

לאור הביקוש, אנו מזמינים אותכם לעוד מפגש הסברה על המיזם, אנו נקיים שני מפגשים אחד במרכז והשני בצפון.
• 23.10.19 - יום רביעי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ראשון לציון – אולם אירועים.
• 31.10.19 – יום חמישי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקים, ליד קיבוץ תל יוסף.
תוכנית היום:
10:30 - 11:00 – ברכות, היכרות עם תחום הנדסת הצומח
11:00 - 12:00 - הצגת המיזם לרשויות המשתתפות
12:00 - 12:30 – הצגת דוגמה משנה שעברה
דרכים להרשמה למיזם או למפגש הסברה והיכרות:
• באמצעות מילוי טופס אינטרנטי
• בדוא"ל: Ronza.amara@gmail.com - נייד 050-6241102 (רונזה אמארה); נא לציין את שם הרשות, את פרטי איש הקשר ואת מספר הטלפון שלו.

בברכה,
צוות המיזם – שה"מ
משרד החקלאות ופיתוח הכפר​

עץ בוגר

 

 

קול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_vegetables.aspxקול קורא מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2021הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת- 2021.
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2021.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2021חקלאים, חוקרים ומדריכים. הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 2021.
כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 2020