פרסומים

כסיכום לפעילות המחקר ופיתוח של ענף הכותנה בשנת 2018, להלן קישור למצגות מכנס דיווחי מחקרים שהתקיים ב- 23.01.2019 בבית דגן, לעיונכם ולשימושכם.

מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019​

 

 

מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspxמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת
סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspxסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019