פרסומים

כסיכום לפעילות המחקר ופיתוח של ענף פלחה קיץ בשנת 2018, להלן המצגות מכנס דיווחי מחקרים שהתקיים ב- 6.12.2018 בבית דגן, לעיונכם ולשימושכם.
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה קיץ - דצמבר 2018​

 

 

'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnaat_maayan.aspx'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאי
מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspxמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_cotton_2019.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019