פרסומים

מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת שהתקיים ב- 29/1/19, באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן.
מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת

 

 

כנס סיכום מחקרים בגזר - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_cenes_mechkarim_gezer.aspxכנס סיכום מחקרים בגזר - 2020
קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון