פרסומים

מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת שהתקיים ב- 29/1/19, באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן.
מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת

 

 

מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_cotton_2019.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019
סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspxסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019