פרסומים

​כסיכום לפעילות המחקר ופיתוח של ענף פלחה חורף בשנת 2018, להלן המצגות מכנס דיווחי מחקרים שהתקיים ב- 24.10.2018 בבית דגן, לעיונכם ולשימושכם.
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה חורף

 

 

מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspxמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_cotton_2019.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019
סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspxסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט