פרסומים

הננו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר, שיתקיים בבנייני האומה בירושלים, בימים שני עד רביעי, 12-10 בדצמבר 2018.
כנס מדעי הבקר הפך במהלך השנים לגדול כנסי החקלאות בישראל. בשל ייחודו ותכניו זוכה הכנס למוניטין והוקרה. הכנס מאורגן על-ידי יחידות משרד החקלאות בתחומי הבקר והצאן בשה"מ ובמינהל המחקר, בשיתוף פעולה הדוק עם התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב, ומשתתפים בו כ -1,500 איש מדי שנה.
הכנס ייפתח ביום ב', 10.12.18, בשעה 09:30. תכנית הכנס עשירה, מגוונת ומעניינת במיוחד וכוללת הרצאות מוזמנות שיינתנו ע"י מיטב המומחים בענף בישראל בנושאים חשובים שעל סדר יומו של הרפתן הישראלי. יוצגו דיווחים של תוצאות עדכניות ממחקרים שנערכו לאחרונה. כל ההרצאות המדעיות שיוצגו בכנס יעברו רפרנטורה מדעית על ידי ועדה מדעית שחבריה הם נציגי המחקר וההדרכה ונציגי החקלאים.
כמו כן, במהלך הכנס יינתנו מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי מטעם קרן המחקר של מועצת החלב, וכן לסטודנטים מצטיינים לווטרינריה.
בכנס ה- 30 למדעי הבקר, נקיים אירוע חגיגי "ערב הצדעה לענף הבקר הישראלי – 70 שנה". הטקס יתקיים ביום שני ב' בטבת תשע"ט, 10.12.2018 בשעה 20:00, בבנייני האומה בירושלים, במעמד שר החקלאות, מנכ"ל המשרד וראשי הענף.  במהלך האירוע ייערך טקס הענקת "אות יקיר הענף" לנבחרים שתרמו תרומה ייחודית, משמעותית, ורבת שנים לענפי הבקר והצאן.

הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב​

 

 

'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאיhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnaat_maayan.aspx'מעין' - תכנה לניהול משק או ענף חקלאי
מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspxמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת
מצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_cotton_2019.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בכותנה - ינואר 2019