פרסומים

תכנת 'מעין', המיועדת לניהול ענף או משק חקלאי, מופצת על ידי המחלקה לכלכלת הייצור בשה"מ. את התכנה פיתח לראשונה אבי סלמון, מדריך כלכלת הייצור במחוז גליל-גולן בשנת 1990, ומאז עברה כמה גלגולים עד לגיבושה של הגרסה הנוכחית – 'מעין 2005'.
התכנה פותחה במטרה להוות תמריץ לחקלאים להשתמש במחשב בתחום הניהולי ולשמש כלי עזר למדריכים באיסוף נתונים מקצועיים. לכך תורמת גם עלותה הנמוכה יחסית (תשלום חד-פעמי של 650 ₪) והיותה פשוטה לתפעול וידידותית למשתמש.
הרעיון המרכזי שעליו מתבססת תכנה זו הוא שבאפשרותו של כל חקלאי להגדיר את רשימת הגידולים במשקו ואת רשימת התשומות והתפוקות שבהן הוא משתמש. התכנה מתאימה לכל הענפים ולכל סוגי הפעילויות, והחקלאי הוא זה שמזין בה את הגידול המבוקש ויכול לעקוב אחר ההכנסות וההוצאות של הענף ולרכז את המידע הנחוץ לו, כמו ימי העבודה, שעות עבודה של כלי חקלאיים, השקיה, חומרי הדברה, פגעים ואירועים נוספים במשק.
תכנת 'מעין' משמשת בעצם 'גיליון רישומים אלקטרוני' פשוט וקל לתפעול ומתעדת נתונים ואירועים המתרחשים במשק. מסך הקלט הוא אחד, וניתן להפיק דוחות במהירות, בחתכים שונים ולפי החלטת המשתמש. המטרה של צוות כלכלת הייצור היא שקבלת החלטות תסתמך על שימוש בנתונים, כך שהחקלאי יסתמך בהחלטותיו על מידע מהשטח ולא רק על תחושות בטן.
כאמור, התכנה אינה ייעודית לענף מסוים, ולכן ייתכן שמדדים הייחודיים לתחום מסוים לא שולבו בה, מה שעלול להתפרש כחיסרון בענפים עם דרישות ספציפיות. עם זאת, הדבר מאפשר את היותה של התכנה פשוטה ומובנת לכול.
שה"מ מרכז בידיו את השילוב החשוב של כלכלה, חקלאות ומחשוב, מכמה היבטים, הכוללים: היכרות והבנה של החקלאים, ידע עצום בענפי החקלאות ובקיאות בת הכלכלה ובסיכום גידולים. מתוך כל אלה 'נולד' התוצר: תכנה חישובית, המתאימה למשקים חקלאיים בכל הענפים ובכל צורות הארגון ומאפשרת לחקלאים במאמץ קטן יחסית לאסוף את הנתונים במשקם, לנתח אותם ולהסיק מהם את המסקנות המתבקשות.
לפרטים נוספים:
אבי סלמון 050-6241501 avisal@shaham.moag.gov.il
ברכה גל 050-6241624  bragal@shaham.moag.gov.il
ופא דיאבת שחברי 050-6241587  wafas@shaham.moag.gov.il
ראיף פלח  050-6241744  raeff@shaham.moag.gov.il

 

 

קול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_cenes_bakar_2020.aspxקול קורא להגשת עבודות לכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן
הדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/gardening_tutorials.aspxהדרכות ללא עלות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות בנושא גינון
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוניhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspxדחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני