פרסומים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתעתד לקיים בחודש מאי הקרוב יום פתוח שכותרתו: "כנס לציון יום הדבורה הבינלאומי" וזאת לשם ציון יום הדבורה העולמי, שהוכרז באו"ם.
האירוע יתקיים ביום חמישי י' בסיוון תשע"ח, ה- 24 למאי 2018 ברחבת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, ראשון לציון, בין השעות 14:30-08:30.
בכוונת המארגנים להתמקד ביום זה בנושאים הבאים: גידול הדבורים ופיתוח ענף הדבש בהיבטי: חדשנות, קידום ושיתוף פעולה בין לאומי.
בין המוזמנים לאירוע: נציגי משרד החוץ, שגרירים, דיפלומטים וגורמים נוספים המעורבים בעשייה הבין לאומית ובפיתוח ענף הדבש בישראל ובמדינות מתפתחות, וכמובן העוסקים בענף.
כחלק מן האירוע מבקש המשרד לקיים ברחבה החיצונית תערוכה במסגרתה יוצגו פעילות ענף המכוורת בארץ, מגוון תוצרי דבורת הדבש ומוצרים שונים, וזאת על מנת להגביר את המודעות הציבורית לחשיבותן הגדולה של הדבורים בטבע ולערכן הרב בשירות האדם, וכן כדי לחשוף את המבקרים למקומו של ענף הדבש ככלי פיתוח בשירות החוץ של ישראל.
הואיל והיקף שטחי התצוגה המוקצים מוגבל מטיבו, מבקש המשרד באמצעות פרסום קול קורא זה למפות את הגופים הרלבנטיות ולהבין ע"ס המידע שיתקבל את מספר המציגים המבוקש, ואת היקפי השטחים הנחוצים לצורך חלוקה שוויונית והוגנת לפי העניין, בין כלל המבקשים.
מראש יובהר כי אין המשרד מתחייב להציג תצוגה שאינה תואמת את נושא היום ומטרותיו וכי אין הכרח ששטחי החלוקה יוקצו באופן שווה לכל הגופים הפונים.
החלוקה תעשה על פי שיקול המשרד בהסתמך על קריטריונים, דוגמת: סוג המיצג, רלוונטיות לתחום המבוקש, מידת העניין לציבור ועוד.
דבוראים המעוניינים לקחת חלק באירוע ולהציג את פעילותם בענף ואת סל מוצרי המכוורת שהם מפיקים מגידולם, מתבקשים ליצור קשר באופן המוסבר בפרק המנהל.​

 

 

הודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבוריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dvorim/pirsumim/Pages/dvoriot_haavaka.aspxהודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבוריםהודעה על מדיניות אכיפה בתחום הצבת דבוריות להאבקה בענף הדבש וגידול דבורים
הוראות עבודה - מגדלי דבוריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dvorim/pirsumim/Pages/megadley_dvorim.aspxהוראות עבודה - מגדלי דבוריםהוראות עבודה - מגדלי דבורים
אקרית הוורואהhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/dvorim/Pages/akarit_varoa.aspxאקרית הוורואה